Knihovní řád a ceník


Knihovní řád a ceník

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

poplatek za registraci čtenáře (na 12 měsíců) 200 Kč
poplatek za každé další registrační období 200 Kč

Pozn. čtenáři s průkazem ZTP poplatek za registraci nehradí.

Rezervační služby
vyrozumění e-mailem zdarma
Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
1 knihovní jednotka 100 Kč – platba je za odeslání knihy poštou, v případě vyzvednutí knihy osobně je výpůjčka zdarma
Poplatky za překročení výpůjční lhůty
zpozdné za každý provozní den a knihovní jednotku 2 Kč
upomínka e-mailem zdarma
Náhrada škody při ztrátě nebo poškození publikace
náhrada ztracené, zničené nebo poškozené knihovní jednotky škoda + 100 Kč (manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky)

Výše náhrady ztracené, zničené nebo poškozené knihovní jednotky se řídí ustanovením Čl. 6 Knihovního řádu.