Meziknihovní výpůjční služba


Meziknihovní výpůjční služba umožní každému, aby si od nás půjčil knihu, i když bydlí daleko a do Prahy se nedostane. Výpůjčku mu zprostředkuje knihovna v místě jeho bydlišti, na pracovišti apod.

Pro čtenáře

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) je pro čtenáře pohodlná a poskytuje ji naprostá většina veřejných knihoven v ČR. Pokud si čtenář v naší knihovně najde titul, který není dostupný v jeho domovské knihovně, požádá knihovníka o zprostředkování MVS. Jakmile je do jeho knihovny vyžádaný dokument zaslán, půjčí si ho a tam také vrátí jako každou jinou výpůjčku. MVS je zpoplatněná služba (viz ceník).

Pro knihovny

Knihovna poskytuje běžně služby MVS. Knihovník může o MVS požádat dvěma způsoby:

  • e-mailem na adresu knihovna@cestadomu.cz (uvádějte adresu žádající knihovny, fakturační adresu včetně IČO, z údajů o požadovaném dokumentu signaturu, autora, název)
  • prostřednictvím Souborného katalogu ČR (Caslin), který žádost o MVS zprostředkuje (vyplňte formulář „Požadavek na Meziknihovní výpůjční službu”, sigla Knihovny Cesty domů je ABE288.