Nebojme se zbytečně – epizoda I: příprava prostředí