Pro školy

Naše společnost je z historického pohledu velmi vyvinutá a moderní. Přesto, nebo právě proto jsme v něčem za dávnými kulturami a tradičními společnostmi pozadu. Jedním z příkladů je tabuizace smrti. Ta silně doléhá především na děti a mladé lidi: přicházejí s otázkami spojenými s lidskou konečností, ale nedostávají často žádnou odpověď.


Komunikace o umírání a smrti byla dříve v rodinách i školách běžná, dnes to neumíme a je nám v tom těžko. Pedagogům, odhodlaným udělat malý, ale významný krok ke zlepšení této situace, nabízíme pomoc: podklady a inspirace pro samostatnou práci s dětmi a studenty na téma lidské konečnosti, vzájemné pomoci, péče, tabuizace smrti, rituálů a dalších souvisejících témat.

Cílem je připravit lidi včas tak, aby nemuseli žít s nepřiměřeným tabu kolem smrti a umírání, uměli si o důležitých tématech života povídat a mohli ve chvíli, kdy je třeba pečovat, účinně a moudře pomoci.

Nabízíme také pedagogům, výchovným poradcům a psychologům tipy na pomoc v situacích, kdy se školní společenství vyrovnává se smrtí studenta, jeho blízkých nebo pedagoga a kdy je potřeba hledat adekvátní způsob doprovázení v truchlení.

Můžete si vybrat z několika variant vzorových hodin a inspirovat se v doporučené literatuře. Budeme vděční za vaše zkušenosti, přání, rady a inspirace, hodiny budeme podle nich upravovat. Zatím jsou určené k testování; od ledna 2020 nabídneme již ucelenější soubor jak hodin akutních (kdy je třeba řešit úmrtí a truchlení ve škole), tak preventivních (pro hodiny občanské a etické výchovy).

Vaše zkušenosti a náměty uvítáme na adrese vzdelavani@cestadomu.cz.

Knihy pro školu můžete zakoupit na našem eshopu.