Pro školy

Naše společnost je z historického pohledu velmi vyvinutá a moderní. Přesto, nebo právě proto jsme v něčem za dávnými kulturami a tradičními společnostmi pozadu. Jedním z příkladů je tabuizace smrti. Ta silně doléhá především na děti a mladé lidi: přicházejí s otázkami spojenými s lidskou konečností, ale nedostávají často žádnou odpověď.


Komunikace o umírání a smrti byla dříve v rodinách i školách běžná, dnes to neumíme a je nám v tom těžko. Pedagogům, odhodlaným udělat malý, ale významný krok ke zlepšení této situace, nabízíme pomoc: podklady a inspirace pro samostatnou práci s dětmi a studenty na téma lidské konečnosti, vzájemné pomoci, péče, tabuizace smrti, rituálů a dalších souvisejících témat.

Cílem je připravit lidi včas tak, aby nemuseli žít s nepřiměřeným tabu kolem smrti a umírání, uměli si o důležitých tématech života povídat a mohli ve chvíli, kdy je třeba pečovat, účinně a moudře pomoci.

Nabízíme také pedagogům, výchovným poradcům a psychologům tipy na pomoc v situacích, kdy se školní společenství vyrovnává se smrtí studenta, jeho blízkých nebo pedagoga a kdy je potřeba hledat adekvátní způsob doprovázení v truchlení.

Můžete si vybrat z několika variant vzorových hodin a inspirovat se v doporučené literatuře. Budeme vděční za vaše zkušenosti, přání, rady a inspirace, hodiny budeme podle nich upravovat.

Vaše zkušenosti a náměty uvítáme na adrese vzdelavani@cestadomu.cz.

Příručka sepsaná přímo pro školy

V nakladatelství Cesta domů vyšla v září 2021 publikace určená přímo pro školy s názvem Slon u tabule. Autorky Martina Špinková a Eliška Mlynáriková ji sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat. Publikaci pojmenovaly podle anglického idiomu: ohromného slona, který překáží v malém pokoji – a má ztělesňovat velké tabuizované téma, o kterém „se nemluví“.

Publikaci si můžete prolistovat online anebo i stáhnout. Více o ní čtěte v aktualitě.

Zalistujte publikací

Knihy z nakladatelství Cesta domů můžete zakoupit na našem eshopu.
VSTOUPIT DO ESHOPU