Pečující


Lidem, kteří pečují o umírajícího blízkého člověka, přinášíme praktický kurz, kde mohou zdokonalit své dovednosti.

Nabídnout jim můžeme celou řadu publikací, ale také třeba praktické videonávody nebo online vzdělávání.

Praktické návody

Jako pomoc při péči o nemocného člověka v domácím prostředí Cesta domů vytvořila nebo se podílela na vzniku praktických videonávodů a letáků. Návodné materiály názorně ukazují základní úkony, které jsou laičtí pečující schopni s trochou cviku doma dobře zvládnout.

První série ukazuje základní zdravotnické úkony, druhá se věnuje nejběžnějším úkonům v každodenní péči o stárnoucího, těžce nemocného či umírajícího člověka v domácím prostředí.

Záznamy vzdělávacích akcí pro pečující

Znalosti a zkušenosti našich kolegů z Cesty domů sdílíme na přednáškách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích.

Videa pro přehlednost dělíme do playlistů. Pro spuštění přehrávání klikněte na náhled prvního videa. Seznam videí v playlistu lze vyvolat kliknutím na ikonu v pravém horním rohu náhledu.

Besedy O posledních věcech člověka

Cyklus šesti besed o současných podobách rituálů rozloučení a truchlení. O své praxi budou hovořit křesťané, židé, Vietnamci, Ukrajinci a Romové. Slovo dostanou i „ateisté“ a aktuální česká legislativa.

Setkání umožní diskutovat o všudypřítomné a zároveň vytěsněné smrti, důležitosti truchlení a různorodosti a proměnách rituálů rozloučení.

Elearning

Možnost hlouběji se vzdělat v otázkách paliativní péče máte v online kurzu Pro veřejnost.