Křižovatky
Martina Špinková, Eliška Mlynáriková

Křižovatky – brožura

Kudy kam v paliativní péči
Obsáhlá a přehledná brožura přináší ucelené a utříděné informace zejména pro sociální pracovníky, ale nejen pro ně, kteří potřebují klienty nasměrovat a poradit jim. Brožura se zaměřuje hlavně na rady vhodné pro závěrečnou fázi pacientova života, pro jeho zdravotníky a pro jeho pečující rodinu. Zdravotně-sociální systém nabízí velmi bohatou škálu účinné pomoci, je ale často složité se v něm zorientovat. Sociální pracovníci vědí dobře, že každý klient je jiný a jiná je i jeho životní situace. Proto i řešení je specifické. Naše brožura pomůže jak profesionálům, tak i laikům se ve složitých pražských křižovatkách nabízené pomoci vyznat. Knížka vznikla s podporou Magistrátu Hl. města Prahy. Brožuru v tištěné formě můžete získat v Dobročinných obchodech Cesta domů.
Počet stran: 
52
ISBN: 
978-80-88126-78-2
Tento titul momentálně v našich obchodech není dostupný.

Sdílejte na:      

Brožura je rozčleněna do těchto hlavních kapitol: Úvod, Jak si všimnout křižovatky, Co je hospicová a paliativní péče, Kdo může a má paliativní péči využít, Systém služeb v Praze, Koordinace péče o pacienta na konci života, Komunikace s pacientem a jeho rodinou, Finanční podpora a čas na péči, Svobodná volba informovaného pacienta, Nejčastější iluze, omyly a nepravdy, Slovníček, Přílohy, tabulky a šablony, Literatura, Užitečné odkazy.

Brožuru v tištěné formě můžete získat v Dobročinných obchodech Cesta domů.

Zalistujte publikací