Pobytové odlehčovací služby


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Kapacita terénních odlehčovacích služeb je po dobu epidemie s ohledem na bezpečí pracovníků i klientů a jejich blízkých snížená. Návštěvy v domácím prostředí realizujeme pouze v naléhavých situacích a v co nejkratší možné délce. Pobytové odlehčovací služby fungují bez omezení kapacity, nově přijímaní klienti však musejí být ještě před nástupem na pobyt testováni na onemocnění Covid-19, a to s negativním výsledkem.

Pomáháme těm, kdo se starají o své blízké, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. Na základě zkušeností víme, že je důležité mít dostatek sil pro celou dobu péče, a to není snadné. Někdy může pomoci nechat se na určitý čas v péči vystřídat.

Pobytové odlehčovací služby Cesty domů nabízejí nepřetržitou péči lidem v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci. Poskytujeme péči klientům upoutaným nemocí trvale na lůžko a umožňujeme odpočinek jejich pečujícím.

Pobytové služby poskytujeme v sídle Cesty domů na adrese Heleny Kočvarové 1, Praha 4. Místo trvalého pobytu žadatele není relevantní.

Co klientům nabízíme:

 • pomoc při úkonech, které by si člověk byl schopen při plné síle zajistit sám (oblékání, strava, hygiena apod.)
 • ubytování ve čtyřech jednolůžkových pokojích a celodenní stravování
 • kontakt s okolním prostředím je zajištěn kromě návštěv rodinných příslušníků i našimi dobrovolníky

Pečujícím využití pobytových odlehčovacích služeb umožní mít čas pro sebe, pro vlastní odpočinek a načerpání sil. Mohou se věnovat svým zálibám a záležitostem. V případě zájmu mohou nemocného navštívit kdykoliv, po dohodě je možné přespání na pokoji u klienta na rozkládacím lůžku.

Co nemůžeme nabídnout:

V rámci pobytové sociální služby nezajišťujeme zdravotní úkony, jako je např. dávkování léků, aplikace inzulinu či jiné podávání injekcí, infuzí, převazy defektů či dekubitů, péče o PEG apod. Tyto úkony zajišťuje agentura domácí péče. Pokud potřebujete tuto službu, obraťte se prostřednictvím praktického lékaře na agenturu domácí péče (home care).

Je možné využívat současně jak služby agentury domácí péče, tak odlehčovací služby.

Pro poskytování služby od pečujících potřebujeme, aby:

 • sepsali žádost o péči a poskytli všechny potřebné informace
 • byli dosažitelní při řešení akutních situací
 • domlouvali s vedoucí či koordinátorkou odlehčovacích služeb rozsah potřebných služeb a vyúčtování financí

Před zahájením pobytové odlehčovací služby domluví vedoucí nebo koordinátor služby s rodinou podrobný rozsah a konkrétní podobu péče. Dojde-li k dohodě, je domluven termín nástupu i ukončení pobytu, smlouva o poskytování služby je podepsána v den zahájení pobytu.

Pravidla pobytových odlehčovacích služeb

 • Službu poskytujeme nepřetržitě od ledna 2020.
 • Délka jednoho pobytu je minimálně 2 noci, maximálně měsíc.
 • V kalendářním roce součet dnů čerpání služby nesmí přesáhnout 90.
 • Částka za ubytování činí 305 Kč/den, poplatek za celodenní stravu 255 Kč/den.
 • Přímá obslužná péče v rámci pobytové odlehčovací služby je zpoplatněna částkou 155 Kč/hod při čerpání péče do 80 hodin za měsíc a částkou 135 Kč/hod při čerpání péče nad 80 hodin za měsíc.
 • Předpokládaný rozsah přímé obslužné péče je 4–5 hodin za den u každého klienta.
 • Rodina zajišťuje dopravení klienta až na pobytovou službu, tedy zajišťuje také jeho přepravu z parkoviště do 1. patra
 • S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy o poskytování péče.

Vybavení naší pobytové služby:

 • čtyři útulné jednolůžkové pokoje s polohovacím lůžkem a rozkládacím křeslem pro možné přespání člena rodiny
 • u každého pokoje je bezbariérová koupelna se sprchovacím koutem a toaletou
 • pokoje jsou vybavené televizí a CD přehrávačem
 • společenský pokoj k posezení s rodinou
 • možnost vstupu na terasu či zahradu
 • polohovací vana se speciálním zvedákem ve velké koupelně
 • a především vlídný a profesionální personál

Chcete-li podat žádost o pobytové odlehčovací služby, volejte přímo na lůžkové oddělení

telefon: 227 023 215
linka je obsluhovaná: pondělí–pátek: 9–17 hodin

Zde získáte podrobné informace o našich službách a formulář žádosti o pobytovou odlehčovací službu.

Závazně termíny odlehčovacích pobytů rezervujeme jen na aktuální a jedno následující čtvrtletí. To znamená, že průběžně přijímáme předběžné rezervace termínů, ale závazně termíny potvrzujeme až se začátkem nového čtvrtletí (tedy rezervace na 7. – 9. měsíc závazně potvrzujeme po 1.4., rezervace na 10. – 12. měsíc potvrzujeme po 1.7. atd.).

Při vyhodnocování požadavků se řídíme těmito kritérii:

 • uspokojení co největšího počtu zájemců (přihlížíme i k pobytům z předcházejících období)
 • optimální obsazenost služby (tedy návaznost pobytů)
 • sociální naléhavost (zda má rodina vzhledem k situaci a zdravotnímu stavu klienta možnost čerpat respitní službu jinde)

Žádost o odlehčovací pobyt

Žádost si můžete také stáhnout. Vyplněný formulář odešlete emailem na adresu pobyt@cestadomu.cz. Po odeslání žádosti se vám do dvou pracovních dnů telefonicky ozve vedoucí nebo koordinátorka odlehčovacích služeb a domluví další postup.

Součástí žádosti je vyplněný dotazník o zvyklostech žadatele a písemné vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele ne starší než jeden měsíc. Dotazník o zvyklostech žadatele je možné vyplnit při úvodní návštěvě s vedením služby, vyjádření lékaře je nezbytné předložit nejpozději tři pracovní dny před zahájením pobytu. Bez vyjádření lékaře není možné žadatele na pobyt přijmout.

Online žádost

Žádost o odlehčovací pobyt můžete vyplnit také online.

Součástí žádosti je vyplněný dotazník o zvyklostech žadatele a písemné vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele ne starší než jeden měsíc. Tyto dokumenty si stáhněte výše.
Dotazník o zvyklostech žadatele je možné vyplnit při úvodní návštěvě s vedením služby, vyjádření lékaře je nezbytné předložit nejpozději tři pracovní dny před zahájením pobytu. Bez vyjádření lékaře není možné žadatele na pobyt přijmout. Při opakovaných pobytech klienta v rámci jednoho kalendářního roku se vyjádření lékaře dokládá pouze v případě změny ve zdravotním stavu.

Co potřebujete vědět před nástupem na odlehčovací pobyt?

Před nástupem na odlehčovací pobyt bude uzavřena smlouva. Můžete si ji stáhnout a prostudovat dopředu. Přečtěte si také dokument „Informace před nástupem na odlehčovací pobyt“.

 • Hlavním partnerem Pobytových odlehčovacích služeb je společnost DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
 • Zdravotnický materiál nakupujeme díky podpoře Nadačního fondu Tesco v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.