Terénní odlehčovací služby


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Kapacita terénních odlehčovacích služeb je po dobu epidemie s ohledem na bezpečí pracovníků i klientů a jejich blízkých snížená. Návštěvy v domácím prostředí realizujeme pouze v naléhavých situacích a v co nejkratší možné délce. Pobytové odlehčovací služby fungují bez omezení kapacity, nově přijímaní klienti však musejí být ještě před nástupem na pobyt testováni na onemocnění Covid-19, a to s negativním výsledkem.

Asistenti a asistentky terénních odlehčovacích služeb docházejí za vážně a nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů a podporují je v činnostech spojených s každodenní péčí o sebe sama. Služba umožňuje lidem zůstat v domácím prostředí i v situaci těžké nemoci. Jejich blízkým poskytuje praktickou pomoc a čas na odpočinek.

Terénní služby poskytujeme v domácnostech klientů na území hl. m. Prahy.

Co klientům nabízíme:

 • pomoc při úkonech, které by si člověk byl schopen při plné síle zajistit sám (oblékání, strava, hygiena apod.)
 • společnost a aktivizaci v čase nepřítomnosti pečující rodiny
 • doporučení vhodných kompenzačních pomůcek

Pečujícím využití terénních odlehčovacích služeb umožní návštěvy asistentů získat čas pro sebe a pro vlastní rodinu, vytvořit si prostor pro odpočinek a načerpání sil. Mohou se věnovat svým zálibám nebo si zařídit co potřebují.

Pro poskytování služby od pečujících potřebujeme, aby:

 • byli se svým blízkým v pravidelném kontaktu nejméně dvakrát týdně
 • byli dosažitelní při řešení akutních situací
 • domlouvali s koordinátorkou terénních odlehčovacích služeb harmonogram návštěv a vyúčtování financí

Terénní odlehčovací služby probíhají tak, že nejprve přijde do domácnosti toho, který péči potřebuje, koordinátorka terénních odlehčovacích služeb Cesty domů. Na první schůzce je přítomen jak ten, kdo péči potřebuje, tak zástupce pečující rodiny. Pracovník Cesty domů se seznámí s místními zvyklostmi, domluví se termíny návštěv asistentů a konkrétní podoba péče. Dojde-li k dohodě, je podepsána smlouva o poskytování služeb. Po této domluvě pečují asistentky a asistenti odlehčovacích služeb již samostatně.

Nejčastěji požadované činnosti:

 • pomoc při podávání jídla
 • posečkání u nemocného, aktivizace
 • pomoc při denní hygieně (včetně výměny inkontinenčních pomůcek)
 • dopomoc při sprchování či koupání

Jak poznáte, zda je váš blízký vhodným klientem našich odlehčovacích služeb?

Při posuzování toho, zda přijmeme klienta do služby, se neřídíme lékařskou diagnózou, ale klinickými projevy zdravotního stavu zájemce o službu. Naši asistenti mají praxi a vzdělání v péči o lidi v pokročilém stavu závažného onemocnění a toto je cílová skupina, pro kterou je naše služba primárně určena.

Naši klienti jsou obvykle díky své nemoci upoutáni na lůžko a k jakémukoliv pohybu potřebují výraznou dopomoc, často mají kognitivní či vyjadřovací deficit, jsou plně či částečně inkontinentní a mnohdy potřebují dopomoc při podávání jídla.

Naši asistenti dokáží vhodně přizpůsobit péči i situaci, kdy klient trpí bolestmi, při péči sám aktivně nijak nepomáhá a rozsah jeho pohybu je značně limitován. Stejně tak mohou odkázat na další služby a doporučit vhodné pomůcky a postupy při manipulaci.

Nenabízíme odbornou zdravotnickou péči (např. podávání injekcí či infuzí, cévkování, převazy ran). Pokud potřebujete tuto službu, obraťte se prostřednictvím praktického lékaře na agenturu domácí péče (home care).

Je možné využívat současně jak služby agentury domácí péče, tak odlehčovací služby.

Pravidla terénních odlehčovacích služeb

 • Službu poskytujeme od pondělí do pátku mezi 8–17 hod (v úterý jen do 15 hod). Klientům v závěru života nebo při prudkém zhoršení zdravotního stavu poskytujeme službu i o víkendech a ve dnech státních svátků v čase 9–16 hod.
 • Domácnost navštívíme zpravidla jednou denně.
 • Úhrada za odlehčovací služby je 155 Kč/hod, pokud v daném měsíci klient čerpá méně než 80 hodin péče. Pokud čerpá hodin více než 80, je cena 135 Kč/hod.
 • S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy o poskytování péče.
 • Četnost a délka návštěv se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou služby.

Žádost o terénní odlehčovací služby

Pokud je váš blízký vážně či nevyléčitelně nemocný, můžete vyplnit žádost o terénní odlehčovací služby elektronicky a odeslat ji emailem na adresu teren@cestadomu.cz. Po odeslání žádosti se vám do dvou pracovních dnů telefonicky ozve koordinátorka odlehčovacích služeb a domluví další postup.

Pokud potřebujete terénní službu pro seniora s méně závažným onemocněním či omezením, obraťte se na jiné poskytovatele sociálních služeb. V nasměrování na vhodné sociální služby pro vaši situaci vám může pomoci konzultace se sociálními pracovníky v naší poradně.

Online žádost

Žádost o terénní odlehčovací služby můžete vyplnit také online.

Vzorové dokumenty

Před začátkem poskytování terénní odlehčovací služby bude uzavřena smlouva. Můžete si ji stáhnout a prostudovat dopředu.