Terénní odlehčovací služby


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Kapacita terénních odlehčovacích služeb je po dobu epidemie s ohledem na bezpečí pracovníků i klientů a jejich blízkých snížená. Návštěvy v domácím prostředí realizujeme pouze v naléhavých situacích a v co nejkratší možné délce. Pobytové odlehčovací služby fungují bez omezení kapacity, nově přijímaní klienti však musejí být ještě před nástupem na pobyt testováni na onemocnění Covid-19, a to s negativním výsledkem.

Asistenti a asistentky terénních odlehčovacích služeb docházejí za vážně a nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů a podporují je v činnostech spojených s každodenní péčí o sebe sama. Služba umožňuje lidem zůstat v domácím prostředí i v situaci těžké nemoci. Jejich blízkým poskytuje praktickou pomoc a čas na odpočinek.

Terénní služby poskytujeme v domácnostech klientů na území hl. m. Prahy.

Co klientům nabízíme:

 • pomoc při úkonech, které by si člověk byl schopen při plné síle zajistit sám (oblékání, strava, hygiena apod.)
 • pomoc při zařizování běžných věcí (doprovod na vyšetření, na chemoterapii, doprovod na úřady, nákup, vycházky apod.)
 • doporučení vhodných kompenzačních pomůcek

Pečujícím využití terénních odlehčovacích služeb umožní návštěvy asistentů získat čas pro sebe a pro vlastní rodinu, vytvořit si prostor pro odpočinek a relaxaci. Mohou se věnovat svým zálibám nebo si zařídit co potřebují.

Pro poskytování služby od pečujících potřebujeme, aby:

 • byli se svým blízkým v pravidelném kontaktu nejméně dvakrát týdně
 • byli dosažitelní při řešení akutních situací
 • domlouvali s vedoucí odlehčovacích služeb návštěvy a vyúčtování financí

Terénní odlehčovací služby probíhají tak, že nejprve přijde do domácnosti toho, který péči potřebuje, koordinátorka terénních odlehčovacích služeb Cesty domů. Na první schůzce je přítomen jak ten, kdo péči potřebuje, tak zástupce pečující rodiny. Pracovník Cesty domů se seznámí s místními zvyklostmi, domluví se termíny návštěv asistentů a konkrétní podoba péče. Dojde-li k dohodě, je podepsána smlouva o poskytování služeb. Po této domluvě pečují asistentky a asistenti odlehčovacích služeb již samostatně.

Nejčastěji požadované činnosti:

 • pomoc při podávání jídla
 • posečkání u nemocného, aktivizace
 • pomoc při denní hygieně (včetně výměny inkontinenčních pomůcek)
 • koupání
 • drobné nákupy v místních prodejnách
 • doprovod při procházce, cestě na nákup, k lékaři apod.

Nenabízíme odbornou zdravotnickou péči (např. podávání injekcí či infuzí, cévkování, převazy ran). Pokud potřebujete tuto službu, obraťte se prostřednictvím praktického lékaře na agenturu domácí péče (home care).

Je možné využívat současně jak služby agentury domácí péče, tak odlehčovací služby.

Pravidla terénních odlehčovacích služeb

 • Službu poskytujeme od pondělí do pátku mezi 8-17 hod (v úterý jen do 15 hod).
 • Domácnost navštívíme zpravidla jednou denně.
 • Úhrada za odlehčovací služby je 130 Kč/hod.
 • S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy o poskytování péče.
 • Četnost a délka návštěv se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou služby.

Chcete-li podat žádost o terénní odlehčovací služby, volejte do Poradny Cesty domů

telefon: 775 166 863
otevírací doba:
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 9–17 hodin
středa: 9–14 hodin

adresa: Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle
Jak se k nám dostanete?

Zde s vámi podrobně probereme nabídku a podmínky odlehčovacích služeb a společně sepíšeme žádost o péči. Do pěti pracovních dnů se vám telefonicky ozve vedoucí odlehčovacích služeb a v případě volné kapacity si domluví návštěvu v domácnosti, kde se bude služba poskytovat.