Stáže


Cesta domů umožňuje zařízením, která poskytují nebo plánují poskytovat paliativní péči, odborné stáže pro jejich zaměstnance (lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, terapeuty, koordinátory dobrovolníků, manažery a další profese).

Pro lékaře nabízíme stáž v rozsahu 1–2 týdny, pro zdravotní sestry 3 dny. Stáže pro ostatní profese umožňujeme formou konzultací většinou v rámci jednoho pracovního dne.

Především zdravotnické stáže většinou plánujeme s několikaměsíčním předstihem a termíny bývají rychle zaplněné. Pokud si přejete absolvovat stáž v našem zařízení, hlaste se, prosím, co nejdříve.

Stáže jsou zpoplatněny následujícím způsobem (platí pro stáže sjednané po 1. 1. 2021):

  • Jednodenní stáž (více než 4 hodiny) – 2 100 Kč
  • Půldenní stáž (méně než 4 hodiny) – 1 600 Kč
  • Vícedenní stáž – 800 Kč za den

Chceme připravit stáž, která pro vás bude užitečná. K tomu potřebujeme znát vaše přání, představy a očekávání. Prosíme vás proto o podrobné vyplnění žádosti.

Mám zájem o stáž

Jelikož práce v domácí hospicové péči vyžaduje dlouhodobější odbornou přípravu, nenabízí naše organizace studentské stáže či praxe, které by zahrnovaly přímý kontakt s rodinami našich pacientů. Více informací o nabídce pro studenty najdete na stránce Konzultace diplomových prací.

Jakékoliv dotazy ohledně harmonogramu stáží, smluv a potvrzení o stáži směřujte na adresu vzdelavani@cestadomu.cz.

Před stáží požadujeme, aby se každý seznámil s podmínkami stáže a etickým kodexem multidisciplinárního týmu.