Stáže


Cesta domů umožňuje zařízením, která poskytují nebo plánují poskytovat paliativní péči, odborné stáže a konzultace pro jejich zaměstnance ze zdravotnických profesí (lékaři a sestry) a nezdravotnických profesí (sociální pracovníci, terapeuti, koordinátoři dobrovolníků, manažeři, apod.).

  • Lékařům nabízíme stáž v rozsahu 1 nebo 2 týdny (v případě předatestační přípravy až 4 týdny)
  • Zdravotním sestrám 3 dny
  • Nezdravotnickým profesím 1 nebo 2 dny

V průběhu stáže se stážista seznámí jednak obecně s neziskovou organizací Cesta domů, z.ú. a fungováním jejího multidisciplinárního týmu, jednak konkrétně s praxí toho týmu, ke kterému svou profesí náleží.

Stáž je zpoplatněna: 800 Kč/den/osoba.

Zájemcům z řad nezdravotnických profesí umožňujeme také konzultace k jednomu konkrétnímu tématu v menším časovém rozsahu (1 – 4 hodiny) v rámci jednoho pracovního dne.

Konzultace je zpoplatněna: 400 Kč/hodina/osoba.

Podmínky – stornopoplatky: Při omluvě v době 15 a více pracovních dní před konáním stáže vracíme 100 % z ceny stáže. Při omluvě 14–10 pracovních dnů před konáním stáže vracíme 50 % z ceny stáže. Při omluvě méně než 9 pracovních dnů před konáním stáže poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám – platbu zaevidujeme na něj.

Zdravotnické i nezdravotnické stáže plánujeme s několikaměsíčním předstihem a termíny se rychle plní. Pokud si přejete absolvovat stáž v našem zařízení, hlaste se, prosím, s dostatečným časovým předstihem.

Mám zájem o stáž

Jelikož práce v domácí hospicové péči vyžaduje dlouhodobější odbornou přípravu, nenabízí naše organizace studentské stáže či praxe, které by zahrnovaly přímý kontakt s rodinami našich pacientů. Více informací o nabídce pro studenty najdete na stránce Konzultace diplomových prací.

Jakékoliv dotazy ohledně harmonogramu stáží, smluv a potvrzení o stáži směřujte na adresu vzdelavani@cestadomu.cz.

Před stáží požadujeme, aby se každý seznámil s podmínkami stáže a etickým kodexem multidisciplinárního týmu.