Stáže


Cesta domů umožňuje zařízením, která poskytují nebo plánují poskytovat paliativní péči, odborné stáže pro jejich zaměstnance (lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky, terapeuty, koordinátory dobrovolníků, manažery a další profese).

Pro lékaře nabízíme stáž v rozsahu 1–2 týdny, pro zdravotní sestry 3 dny. Stáže pro ostatní profese umožňujeme formou konzultací většinou v rámci jednoho pracovního dne.

Především zdravotnické stáže většinou plánujeme s několikaměsíčním předstihem a termíny bývají rychle zaplněné. Pokud si přejete absolvovat stáž v našem zařízení, hlaste se, prosím, co nejdříve.

Před stáží požadujeme, aby se každý seznámil s podmínkami stáže a etickým kodexem multidisciplinárního týmu (viz níže).

Stáže jsou zpoplatněny následujícím způsobem (platí pro stáže sjednané po 13. 12. 2019):

  • Jednodenní stáž (více než 4 hodiny) – 900 Kč
  • Jednodenní stáž (méně než 4 hodiny) – 600 Kč
  • Vícedenní stáž (poplatek za den) – 700 Kč

Chceme připravit stáž, která pro vás bude užitečná. K tomu potřebujeme znát vaše přání, představy a očekávání. Prosíme vás proto o podrobné vyplnění žádosti.

Mám zájem o stáž

Jakékoliv dotazy ohledně harmonogramu stáží, smluv a potvrzení o stáži směřujte na adresu vzdelavani@cestadomu.cz.

Před stáží požadujeme, aby se každý seznámil s podmínkami stáže a etickým kodexem multidisciplinárního týmu.