Pro hospice

Hospice a další paliativní zařízení většinou o své pacienty nepečují dlouho, ale zato velmi intenzivně - a nejen o ně. Věnují se i jejich rodinám a přátelům. A je dobré, když nejsou odkázáni jen na rozhovor, ale mohou nabídnout potřebné rady a informace i v tištěné podobě.


Cesta domů vydává mnoho let převážnou většinu svých publikací v těsném sepětí se službami Domácího hospice a Poradny. Téměř každý leták i kniha jsou proto jakýmsi lékem na určitou situaci, s níž jsme se při práci setkali.

Vytvořili jsme pro hospice a podobná zařízení manuál, jak v praxi tyto publikace užít, jak správně a správným lidem pomoci nebo poradit a naopak čeho se vyvarovat. Můžete si jej stáhnout níže. Pokud naše zkušenosti doplníte svými, budeme vám vděčni a pomůžete i dalším.

Manuál také nabízí prohloubení vzdělávání zdravotníkům a dalším profesím: doporučuje konkrétní publikace pro členy týmu a podává přehled základní doporučené literatury. V neposlední řadě popisuje možnost práce s knihami pro děti a jejich rodiny, jak v případě aktuální péče, tak v truchlení.

Dokumenty ke stažení