Pro hospice

Hospice a další paliativní zařízení většinou o své pacienty nepečují dlouho, ale zato velmi intenzivně – a nejen o ně. Věnují se i jejich rodinám a přátelům. A je dobré, když jim poskytují nejen rozhovor, ale mohou jim nabízet potřebné rady a informace i v tištěné podobě.


Hospice se věnují péči o pacienty a jejich blízké. Poskytují zdravotní, psychosociální, duchovní a další služby umírajícím a jejich blízkým. Aby pečující odborníci mohli službu poskytovat dobře a dlouhodobě, je třeba, aby se vzdělávali, sdíleli zkušenosti i příběhy. Zároveň často potřebují podpořit přátele a rodinu pacienta, připravit je na péči i truchlení. S tím vším umějí pomoci knihy, brožury, letáky a informační webové stránky.

Cesta domů má specializované nakladatelství, které vydává většinu svých publikací v těsném sepětí se službami domácího hospice a poradny. Téměř každý leták i kniha jsou „lékem“ na určitou situaci, s níž jsme se při práci setkali.

Doporučujeme například soubor 18 letáků vydaných v nakladatelství Cesta domů. Každý pracovník hospice si v nich může vybrat téma, které ho aktuálně zajímá a ve kterém se potřebuje zorientovat. Letáky také ulehčí komunikaci s pacientem i s rodinou. Jsou stručné a šikovné, jsou-li po ruce.

Průvodce knihami

Pro hospice, paliativní oddělení nemocnic a další paliativní zařízení jsme vydali tištěný manuál, jak v praxi užívat naše publikace, jak správně pomoci nebo poradit, a čeho se naopak vyvarovat. Manuálem lze listovat a prohlédnout si ho online nebo si ho stáhnout.

Manuál také pomůže při dalším vzdělávání zdravotníků a ostatních pečujících profesí: doporučuje konkrétní publikace pro členy týmu a podává přehled základní doporučené literatury. Popisuje i možnost práce s knihami pro děti a jejich rodiny, jak v případě aktuální péče, tak v truchlení. Přináší také přehlednou tabulku hospicových letáků seřazených podle doby a intenzity péče a podle toho, pro koho je primárně určen (laik – zdravotník – prevence – akutní péče – doba truchlení).

Uvítáme vaše zkušenosti s prací s našimi publikacemi, vaše nápady na nové publikace. Knihy pro odborníky i knihy pro děti mohou často vyřešit těžké situace. Napište nám na nakladatelstvi@cestadomu.cz.

Užitečné odkazy

Knihy, které pomáhají