O rituálech

Rituály (obřady) jsou něco, co k lidskému životu bytostně patří, jejich principům přirozeně rozumíme a měli bychom je umět využívat. Rituály nám pomáhají nakládat s tím, co nás přesahuje, čeho se nejde dotknout, přestože to hraje v našem životě zásadní roli, někdy i tu nejdůležitější. Smrt, láska, narození, smutek, radost – to vše náš život spoluurčuje, ale sáhnout si na to nejde. Proto lidé od historické nepaměti a často už od raného dětství k rituálům sahají, aby díky nim to podstatné v životě mohli uchopit a stavět na tom.
Význam rituálů v našem životě
Třída/věk studentů: 
12–19 let
Rozsah: 
40 minut
Pro koho: 
Pro školy
Situace: 
Preventivní
Pomůcky: 
Flipchart
Cíl hodiny: 
Pochopit úlohu a smysl rituálů v našem životě, jejich historické i společenské a psychologické aspekty.

Sdílejte na:    

Úvod

Studenty vyzveme na začátku hodiny k tomu, aby vytvořili dvojice, nejlépe náhodné, a dáme jim čas, aby si navzájem sdělili své odpovědi na následující tři otázky:

 • Jaké rituály jsou ve vašem životě důležité?
 • Jaké vám chybějí?
 • Jaké vás obtěžují nebo jsou pro vás těžké nebo nepříjemné?

Podle třídy, věku a situace můžeme začít i jinými otázkami:

 • Jaké rituály pro vás byly důležité v dětství a proč?
 • Jaké rituály podle vašeho mínění chybějí v současné společnosti a jaké to má následky?
 • Jaké rituály, které znáte z literatury nebo z historie, byste rádi obnovili?

Hodinu můžeme zařadit do výuky také v návaznosti na to, když se v dějepise probírají starověké kultury (Egypt, Mezopotámie, Řecko atd). Několik studentů může na tuto hodinu připravit prezentaci – přehled rituálů v těchto různých kulturách. Pak je vhodné začít od rituálů té které kultury a srovnat je s našimi.

Po úvodních deseti minutách a debatě ve dvojicích otevřeme diskusi ve třídě. Vyzveme několik studentů, aby na flipchart zapisovali do tří sloupců to, co si ve dvojicích řekli. Sledujeme, jaké jsou nejčastější odpovědí, všímáme si těch, které jsou nějakým způsobem jedinečné.
Máme připravených několik okruhů, které chceme probrat, aby hodina splnila svůj cíl, nevyhýbáme se ale autentickým a nosným tématům, která studenti sami přinesou. Sledujeme také, co chybí. Objevily se v dostatečné míře klasické rituály, které je třeba znát – svatba, křest, iniciace, korunovace, inaugurace, pohřeb? Co mají společného? Proč se nazývají přechodové?

Debata ve třídě se může rozvinout nad několika okruhy:

 • Mají rituály jen lidé, nebo najdeme rituály i u zvířat?
 • Znáte význam slov slavnost, obřad, liturgie, symbol, imatrikulace, postřižiny, svatba, pohřeb... Jakou mohou mít podobu v různých kulturách? (je možné zadat krátké prezentace) Jakou podobu mají u nás?
 • Jak je rituál definován? Jaké jsou rozdíly mezi rituálem, tradicí, zvyky?
 • Umíte jednotlivé rituály zařadit k oslavným, ochranným, přechodovým? Které jsou profánní a které náboženské?
 • Jaké symboly jednotlivé rituály užívají?
 • Rituály, které nejvíce chybějí – například pohřby: polovina lidí v hlavním městě nemá pohřeb, a část z nich ani nikdo nepohřbí, nevyzvedne urnu s popelem.
 • Když sledujeme naše současné rituály, nabízí se srovnání s mnoha starověkými kulturami – naše kultura má jisté barbarské rysy. Proč tomu tak je?

Závěr

Můžeme studenty vyzvat k tomu, aby řekli/napsali, co se v hodině dozvěděli nového a jak s tím v životě naloží. Mohli by dostat za úkol si rozmyslet, jaký rituál by rádi zavedli ve své rodině, nebo k jakému by se rádi vrátili.

Doporučená literatura

Kniha Ondřeje Krásy (ed.): Umírání a smrt v náboženských tradicích současnosti, Cesta domů 2017. Knihou je možné listovat on-line.

Text vzorové hodiny O rituálech ke stažení

Vzorová hodina O rituálech + doporučená literatura