Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti
Ondřej Krása (editor)

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti

Sborník přednášek pořádaných Cestou domů v letech 2009 a 2010, do písemné podoby upravil a do sborníku sestavil Ondřej Krása. 2. vydání. Přednášky byly věnovány různým přístupům a různému vnímání smrti, umírání a tradic spojených s pohřbíváním z úhlu pohledu pěti velkých světových náboženství. Přednášeli přední odborníci na příslušná náboženství – L. Ondračka, L. Kropáček, T. Halík, M. Lyčka a M. Zemánek.
Počet stran: 
118
ISBN: 
978-80-904616-3-6 (1. vydání 2010) 978-80-88126-22-5 (2. vydání 2017)

Koupit v e-shopu nebo v našich Dobročinných obchodech


Sdílejte na:      

Lidé, kteří jsou umírajícím nablízku, vědí, jak velmi souvisí způsob našeho umírání s celým naším předchozím životem. Chápou, že část života, kterou nazýváme umíráním, je plnohodnotným životem. Nezřídka se od umírajících učí tomu, co to je dobrý život a jak důležitý je ten čas, kdy je obzor života na dohled. Lidé odlišných kultur často chápou možnost být umírajícímu nablízku jako výsadu nebo jako dar. V naší "moderní" společnosti, která opředla smrt strachem, to může znít paradoxně.
Sborník přináší písemnou podobu přednášek pěti předních českých odborníků a představuje pojetí smrti a umírání v náboženských tradicích hinduismu, islámu, křesťanství, judaismu a buddhismu. Přednášky Lubomíra Ondračky, Luboše Kropáčka, Tomáše Halíka, Milana Lyčky a Marka Zemánka byly předneseny v letech 2009 a 2010 na přednáškovém cyklu v Městské knihovně v Praze.