Kontakt


Nakladatelství disponuje malým, ale kompetentním týmem interních redaktorů a spolupracuje s předními odborníky v oboru paliativní medicíny. Zisk z nakladatelství podporuje činnost Cesty domů.

Vaše náměty, přání i připomínky uvítáme na adrese nakladatelstvi@cestadomu.cz.

Ak. mal. Martina Špinková

Ak. mal. Martina Špinková

šéfredaktorka Nakladatelství Cesta domů
776 065 696

Je zodpovědná za publikace, které Cesta domů vydává, připravuje ediční plán, koordinuje práci s autory a výtvarníky, kteří na knihách spolupracují. Na publikacích Cesty domů spolupracovala od počátku jak autorsky, tak redakčně.

Kde můžete koupit naše knihy?

E-shop Cesty domů

Kupte si výrobky z produkce Cesty domů a jejích přátel. Ručíme za originalitu.

Do e-shopu

Dobročinné obchody

Udělejte radost sobě či svým blízkým nákupem v našich kamenných obchodech.

Do obchodů

Děkujeme, že ke koupi našich knih využíváte přednostně náš e-shop. Dostaneme z prodeje výrazně větší částku a umožníte nám tak existovat a připravovat pro vás další publikace.