Kontakt


Nezisková organizace Cesta domů, z.ú. zřídila pro provoz nakladatelství a dobročinných obchodů dceřinou organizaci, společnost ProCestu, s.r.o. Zisk z nakladatelství a obchodů podporuje činnost Cesty domů.

ProCestu s.r.o.
Sídlo: Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4
IČO: 03131688
Bankovní spojení: 2400625607/2010

Ruth Šormová

Mgr. Ruth Šormová

ředitelka Cesty domů a jednatelka ProCestu

Cestu domů řídí od září 2018. Jednatelkou servisní organizace ProCestu s.r.o. je od 1. 9. 2019.

Ak. mal. Martina Špinková

Ak. mal. Martina Špinková

šéfredaktorka Nakladatelství Cesta domů
776 065 696

Je zodpovědná za publikace, které Cesta domů vydává, připravuje ediční plán, koordinuje práci s autory a výtvarníky, kteří na knihách spolupracují. Na publikacích Cesty domů spolupracovala od počátku jak autorsky, tak redakčně.

Kde můžete koupit naše knihy?

E-shop Cesty domů

Kupte si výrobky z produkce Cesty domů a jejích přátel. Ručíme za originalitu.

Do e-shopu

Dobročinné obchody

Udělejte radost sobě či svým blízkým nákupem v našich kamenných obchodech.

Do obchodů