Dobrovolník v dobročinných obchodech


Dobročinné obchody Cesta domů nejen finančně přispívají na podporu činnosti Cesty domů, slouží i jako informační místo, kde se lidé mohou seznámit s existencí Cesty domů. Chod obchodů je závislý na dobrovolnících, kteří v něm prodávají bez nároku na finanční odměnu. Naše dobročinné obchody najdete na Praze 7 v Bubenské ulici č. 3 a na Praze 6 v Bělohorské ulici č. 74.

Kdo je dobrovolník v obchodě?

Je to člověk, kterého těší být s lidmi, prodávat a přispět tak činnosti Cesty domů. Ale není jen prodavačem: velmi často je potřeba, aby lidi, kteří do našich obchodů přicházejí, uměl potěšit, povzbudit a vysvětlit jim, co Cesta domů nabízí, proč tu je a proč ji podpořit. Také by měl mít porozumění pro to, proč a jak Cesta domů provozuje benefiční bazar.

Co dobrovolník v obchodě dělá?

Především se věnuje návštěvníkům a nakupujícím, poradí při výběru. Přijímá zboží, které nám lidé přinášejí. Stará se o obchod – rovná zboží, aranžuje a bazarové zboží naceňuje.

Jak dlouho se pracuje?

Zpravidla je dobrovolník ve službě od 10 do 14 hodin nebo od 14 do 18 hodin. Dobrovolník většinou přichází jednou či dvakrát týdně. Po domluvě to lze udělat i jinak.

Jaký má tato činnost smysl?

Díky darované práci dobrovolníků může být zisk využit ve prospěch Cesty domů. A díky své vstřícnosti a informovanosti přispívají dobrovolníci k šíření povědomí o dobrém konci života a potřebné informace se dozvědí lidé, kteří by nenavštívili ani naši poradnu, ani náš web.

A co přináší tato činnost dobrovolníkovi?

Smysluplně naplněný a strávený čas, příslušnost k týmu Cesty domů. Přínosné a zajímavé je i setkávání s lidmi, kteří do obchodu přicházejí, ptají se a vracejí se do něj. Zcela jistě nabízí práce možnost zblízka se seznámit s knihami, brožurami a dalšími předměty z produkce nakladatelství Cesta domů. Práce to není jednotvárná, ale často i zábavná. Zkuste se zapojit a uvidíte sami.

Pracuje se jen v obchodě?

Cesta domů několikrát ročně vyjíždí na různé akce mimo dobročinné obchody (především před Vánoci - pravidelně se účastníme například Dyzajn marketu, Knihexu či Tabooku). I na těchto akcích je pomoc dobrovolníků potřebná a vítaná.


Informace pro zájemce o dobrovolnickou práci v dobročinných obchodech

Uchazeč o dobrovolnickou práci v Cestě domů:

  • je starší 18 let
  • není čerstvě pozůstalým (tj. ne kratší dobu než 1 rok)
  • neevangelizuje, resp. nešíří jako dobrovolník Cesty domů žádnou víru, přesvědčení či světonázor
  • má čistý trestní rejstřík a není proti němu vedeno trestní řízení
  • má na dobrovolnickou práci kapacitu

Na rozdíl od dobrovolnické práce v rodinách nemusí dobrovolník absolvovat výcvik. Čeká ho vstupní pohovor s vedoucí obchodu, školení v obchodě a dále 6 zkušebních služeb v obchodě po 4 hodinách. Pokud dobrovolník zvládne zmíněné úspěšně, je přijat a domluví se s vedoucí obchodu na rozvrhu služeb.

V případě zájmu o dobrovolnictví v obchodě kontaktujte koordinátorku dobrovolníků: marketa.novotna@cestadomu.cz