Dobrovolník v dobročinných obchodech


Dobročinné obchody Cesta domů nejen finančně přispívají na podporu činnosti Cesty domů, slouží i jako informační místo, kde se lidé mohou seznámit s existencí Cesty domů. Chod obchodů je závislý na dobrovolnících, kteří v něm prodávají bez nároku na finanční odměnu. Bezmála deset let funguje obchod v Praze 7 v Bubenské ulici č. 3, v listopadu 2015 jsme otevřeli obchod v Praze 6 v Bělohorské ulici č. 90.

Kdo je dobrovolník v obchodě?

Je to člověk, kterého těší být s lidmi, prodávat a prospět tak Cestě domů. Ale není jen prodavačem: velmi často je potřeba, aby lidi, kteří do našich obchodů přicházejí, uměl potěšit, povzbudit a vysvětlit jim, co Cesta domů nabízí, proč tu je a proč ji podpořit. Také by měl mít porozumění pro to, proč a jak Cesta domů provozuje benefiční bazar.

Co se v obchodě dělá?

Především se věnují návštěvníkům a nakupujícím, poradí při výběru. Přijímají zboží, které nám lidé přinášejí. Starají se o obchod – rovnají zboží, aranžují je a bazarové zboží oceňují.

Jak dlouho se pracuje?

Zpravidla je dobrovolník ve službě od 10 do 14 hodin a další od 14 do 18 hodin. Dobrovolník většinou přichází jednou či dvakrát týdně. Po domluvě to lze udělat i jinak.

Jaký má tato činnost smysl?

Díky darované práci dobrovolníků může být zisk využit ve prospěch Cesty domů. A díky své vstřícnosti a informovanosti přispívají dobrovolníci k šíření povědomí o dobrém konci života a potřebné informace se dozvědí lidé, kteří by nenavštívili ani naši poradnu, ani náš web.

A co přináší tato činnost dobrovolníkovi?

Smysluplně naplněný a strávený čas, příslušnost k týmu Cesty domů. Přínosné a zajímavé je i setkávání s lidmi, kteří do obchodu přicházejí, ptají se a vracejí se do něj. Zcela jistě nabízí práce možnost zblízka se seznámit s knihami, brožurami a dalšími předměty z produkce nakladatelství Cesta domů. Práce to není jednotvárná, ale často i zábavná. Zkuste se zapojit a uvidíte sami.

Pracuje se jen v obchodě?

Cesta domů několikrát ročně vyjíždí na různé akce mimo dobročinné obchody (především před Vánoci - pravidelně se účastníme například Dyzajn marketu, Knihexu či Tabooku). I na těchto akcích je pomoc dobrovolníků potřebná a vítaná.


Informace pro zájemce o dobrovolnickou práci v dobročinných obchodech

Uchazeč o dobrovolnickou práci v Cestě domů:

  • je starší 18 let
  • není čerstvě pozůstalým (tj. ne kratší dobu než 1 rok)
  • neevangelizuje, resp. nešíří jako dobrovolník Cesty domů žádnou víru, přesvědčení či světonázor
  • má čistý trestní rejstřík a není proti němu vedeno trestní řízení
  • má na dobrovolnickou práci kapacitu

Na rozdíl od dobrovolnické práce v rodinách nemusí dobrovolník absolvovat výcvik. Čeká ho vstupní pohovor s vedoucí obchodu, školení v obchodě a dále 6 zkušebních služeb v obchodě po 4 hodinách. Pokud dobrovolník zvládne zmíněné úspěšně, je přijat a domluví se s vedoucí obchodu na rozvrhu služeb.

V případě zájmu o dobrovolnictví v obchodě kontaktujte: