Odkaz ze závěti

Česká legislativa umožňuje každému občanovi se rozhodnout, kdo a co po něm bude dědit. Ve světě je tento způsob podpory neziskových organizací běžný.


Rozdělování pozůstalosti (nejčastěji to bývá mezi příslušníky rodiny) je zakotvené v občanském zákoníku, § 460-487. Pokud někdo chce zanechat instrukce, jak majetek po smrti rozdělit, sepíše poslední vůli, v níž stanoví, komu co připadne. Po smrti je pak majetek zesnulého rozdělen podle přání vyjádřeného v této poslední vůli - závěti. Protože i dobrá vůle může být nepochopena, je možná lepší využít služeb notáře.

Důvody dárce pro odkázání majetku na dobročinné účely mohou být různé:

  • jeho rodina je zaopatřena a majetek nepotřebuje,
  • chce i po smrti udělat „něco dobrého“, podporovat „dobrou věc“, které věří nebo se kterou měl dobrou zkušenost,
  • přeje si, aby pokračovalo to, co sám započal a nestihl dokončit,
  • někteří chtějí, aby po nich něco zůstalo, aby zanechali stopu
  • a někdo chce učinit svět lepším pro své děti a následovníky.

Také se může stát, že zůstavitel nemá nikoho, komu by mohl svůj majetek odkázat, a nepřeje si, aby přešel do vlastnictví státu (v roce 2015 přešlo státu 273 mil. Kč), kdy není zřejmé, na jaký účel bude majetek použit. Někdy se jedná i o malé částky, které připadnou neziskové organizaci, ale každá taková částka znamená pomoc.

Pokud uvažujete o tom, že do své polední vůle zahrnete naši organizaci Cesta domů, kontaktujte nás na dary@cestadomu.cz.

Poradíme vám, jak postupovat.

Více informací týkajících se odkazu ze závěti naleznete také na stránkách Koalice za snadné dárcovství.