Odkaz ze závěti

Každý člověk se může rozhodnout, jak naloží se svým majetkem za života i po své smrti. Ve světě je způsob podpory dobročinných organizací prostřednictvím odkazu ze závěti běžnější než u nás.


My v Cestě domů jsme vděční, že se objevili lidé, kteří věří společně s námi, že lze změnit způsob, jakým se v Česku umírá. Proto vložili důvěru v naší organizaci a odkázali nám dar ze závěti. Díky jednomu takovému daru funguje i naše zázemí v Michli v domě s hodinovou věží. Kromě kancelářských prostor tu také najdete půjčovnu pomůcek, školící prostory a 4 pokoje odlehčovací služby Cesty domů, které nabízejí nepřetržitou péči lidem v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci. Celý příběh o stavbě domu si můžete přečíst v tomto článku z roku 2018.

Darování ze závěti není záležitostí pouze bohatých a nemusí se týkat jen lidí, kteří žádné dědice nemají. Darování ze závěti je spojené s hodnotami, které žijeme a které chceme předat dál budoucím generacím. Každý dar má smysl. Pokud není žádný dědic a neexistuje ani závěť, potom majetek přechází do vlastnictví státu (v roce 2015 přešlo státu 273 mil. Kč).

Pokud byste chtěli přispět ke změně způsobu jakým se v Česku umírá prostřednictvím naší organizace Cesta domů, budeme Vám vděční. Poradíme Vám, jak postupovat a poskytneme Vám potřebné informace a podporu.

Kontaktovat můžete Michaelu Štěpánovou na e-mailu: michaela.stepanova@cestadomu.cz nebo telefonním čísle 778 786 721.

Více informací týkajících se odkazu ze závěti najdete na stránkách Koalice za snadné dárcovství.