Slavíme 20 let

Cesta domů se už dvacet let snaží měnit k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá.

Cesta domů slaví 20 let od založení.

Cesta domů umožňuje lidem, aby odcházeli důstojně, doma a obklopeni blízkými. Během dvou desetiletí doprovodila v domácím hospici téměř tři a půl tisíce umírajících. Nabízí toho ale daleko víc – prostřednictvím informačních webů, knih o životě i smrti, podpory pozůstalých, vzdělávání, poradny, odlehčovacích služeb, půjčovny pomůcek nebo dobročinných obchodů usiluje o to, aby lidé na konci života mohli dožít tam, kde si to přejí, s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují.

7. dubna 2021, v den 20letého výročí první Valné hromady tehdy nově založeného občanského sdružení, představuje Cesta domů dvě nové webové stránky: první se zajímavostmi z historie a druhou s nápady, jak spolu s Cestou domů narozeniny oslavit – třeba zakoupením trička z limitované edice nebo uspořádáním narozeninové sbírky. Kulaté výročí si budeme připomínat po celý rok, chystáme vydání narozeninové publikace, rozhovory s osobnostmi Cesty domů nebo výzkum veřejného mínění v prostředí základních škol.

S cílem pomoci zlepšit péči o umírající v naší zemi založilo na jaře 2001 několik přátel (lékařka Marie Goldmannová, zdravotní sestra Alžběta Mišoňová, malířka Martina Špinková, psycholog Petr Goldmann, ošetřovatel Marek Šťastný a lékař a filozof Štěpán Špinka) Cestu domů. Organizace zakoupila skládací polohovací postel a několik dalších pomůcek, které začala půjčovat do domácností, a vytiskla letáky s radami a doporučeními týkajícími se péče o terminálně nemocné. V roce 2002 vznikla Poradna domácí hospicové péče a od ledna 2003 fungoval Domácí hospic. Následovalo zřízení knihovny a informačního portálu pro nemocné, pečující a pozůstalé Umírání.cz. Po několika působištích se Cesta domů na jaře 2019 přestěhovala do nové budovy v Praze 4 – Michli, kde mohla k stávajícím službám přidat Ambulanci paliativní a podpůrné péče, oddělení Pobytových odlehčovacích služeb a Vzdělávací centrum s nabídkou kurzů pro odborníky i pro širokou veřejnost.

Jestli máme důvod k oslavě, tak jistě ne proto, abychom se konejšili sebespokojeností. Těší mě, že se tolik dobrého podařilo, ale ještě větší radost mám z toho, že můžeme a máme chuť jít dál. Mgr. Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů

20 čísel z historie a současnosti Cesty domů

Cesta domů provozuje 2 dobročinné obchody. První byl založen v Bubenské ulici v roce 2009, druhý o šest let později v Bělohorské ulici. V obchodech nabízíme knihy z našeho nakladatelství, výtvarné papírnictví, dárkové zboží a vybrané předměty z druhé ruky, které dostáváme od našich dárců. Obchody jsou za běžného provozu i důležitým místem setkání se zaměstnanci a dobrovolníky Cesty domů.

6 je služeb přímé péče, které Cesta domů v současné době pacientům a klientům nabízí: Ambulance paliativní a podpůrné péče, Domácí hospic, Odlehčovací služby (terénní i pobytové), Podpůrné služby, Poradna, Půjčovna pomůcek.

7 lidí se sešlo v březnu 2001 v bytě manželů Goldmannových s cílem vybudovat a provozovat hospic.
7 nejvyšších tuzemských ocenění pro dobrovolníky, cen Křesadlo udělovaných nadací Hestia, dosud získali dobrovolníci Cesty domů.
7 dnů byla v roce 2020 střední délka péče o pacienty v Domácím hospici Cesta domů. V roce 2010 byl medián délky péče dvojnásobný. Cesta domů dnes poskytuje hospicové služby pacientům v samotném konci života, nastavením vnitřních postupů se snaží rychle reagovat na žádosti o péči. Části nemocných dostačuje jednorázové ošetření ambulantní návštěvou – díky plánu budoucí péče a zaléčení symptomů rodina pacienta vše zvládne i bez přijetí do hospicové péče, s pomocí praktického lékaře a třeba agentury domácí péče. Případně rodina hospicovou péči využije až těsně před úmrtím pacienta.

9 profesí se uplatňuje v multiprofesním týmu Domácího hospice Cesta domů, tak, aby služby byly komplexní, určené jak nemocnému, tak jeho nejbližším, a to před úmrtím i po úmrtí v podobě pozůstalostní péče. V týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice, psychosociální pracovník, psychoterapeut, duchovní, odlehčovací asistent, pracovník půjčovny pomůcek a koordinátorka dobrovolníků.

17 let trvalo, než se Cestě domů podařilo stát se smluvním poskytovatelem domácí paliativní péče pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Čerpáme úhradu na zdravotní služby domácího hospice i na ambulantní návštěvu paliativního lékaře. To nám umožňuje pokrýt část nákladů za naše komplexní služby z veřejného zdravotního pojištění.

21 knížek z nabídky Nakladatelství Cesta domů je určeno dětem a dospívajícím. Samostatné nakladatelství vzniklo v roce 2015, vydávání publikací se Cesta domů věnovala od svého založení. Celkem jsme vydali přes osmdesát knih, brožur a letáků.

24 vzdělávacích akcí uspořádala Cesta domů v roce 2020 se svými odborníky v novém Vzdělávacím centru. Vzhledem k epidemickým opatřením se 9 z nich konalo online.

250 výpůjček polohovací postele uskutečnila v roce 2020 Půjčovna pomůcek. Spolu s antidekubitními matracemi jde dlouhodobě o nejčastěji půjčované pomůcky.

428 návštěv uskutečnili v roce 2020 lékaři v rámci Ambulance paliativní a podpůrné péče, při kterých pomohli pacientům nastavit medikaci a připravit plán budoucí péče.

483 pacientů bylo v roce 2020 v péči Domácího hospice Cesta domů. 11 z nich byli děti a dospívající.

V březnu 2001 byla založena Cesta domů. První službou, kterou začala nabízet v půlce roku 2002, byla Poradna hospicové péče.

Se začátkem roku 2003 vznikl Domácí hospic Cesta domů. V prvním roce svého působení měl 67 pacientů.

V květnu 2019 se Cesta domů nastěhovala do svého nového sídla v Praze 4 – Michli.

3 236 návštěv v domácnostech klientů vykonali během roku 2020 asistenti odlehčovacích služeb Cesty domů.

O téměř 3 500 pacientů a jejich rodin se postaral Domácí hospic Cesta domů za dobu svého fungování, tedy od roku 2003.

3 556 konzultací uskutečnily v roce 2020 pracovnice poradny. Konzultace probíhají telefonicky nebo osobně. Na portálu Umírání.cz jsme zodpověděli 805 dotazů v internetové poradně.

4 792 knih, časopisů a digitálních nosičů nabízí veřejná knihovna Cesty domů s fondem zaměřeným na paliativní péči, umírání a truchlení. Knihovna vznikla v roce 2005 v tehdejším sídle Cesty domů v pražských Holešovicích, hned o rok později byla vyhlášena Knihovnou roku. Dnes je součástí sídla Cesty domů v Praze 4 – Michli.

14 450 344 Kč jsme získali z dosavadních aukcí uměleckých děl, které pořádáme od roku 2011.

Oslavte s námi narozeniny

Měníme cesty už 20 let. Jsme Cesta domů.

Cesta domů poskytuje služby umírajícím a jejich blízkým už 20 let.
Autorkou fotografií je Daniela Dahlien Neumanová.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů