Kondolence

Kondolence

Kondolence neboli sou-strast znamená spolu-trpění, spolu-truchlení (lat. con-dolere). Umíme soustrast vyjadřovat? Je možné se na to připravit? I studenti budou ve svém životě potřebovat kondolovat. Hodina jim má pomoci vyjasnit si specifika tohoto typu komunikace a předejít nepříjemným obavám a nejistotě.
Jak adekvátně vyjádřit soustrast
Třída/věk studentů: 
12–19 let
Rozsah: 
45 minut
Pro koho: 
Pro školy
Situace: 
Preventivní
Pomůcky: 
Flipchart, 2 kartičky A6 (čtvrtka) pro každého studenta, psací potřeby
Cíl hodiny: 
Připravit studenty na to, že v životě budou potřebovat kondolovat, pomoci jim vyjasnit si specifika této komunikace, předejít nepříjemným obavám a nejistotě.

Sdílejte na:      

Vyjádřit soustrast truchlícímu člověku není pro mnoho lidí snadné. Pro to, aby nejistoty a nešikovnosti ubylo, můžeme ve škole mnoho udělat. Můžeme to se studenty vyzkoušet „nanečisto“, diskutovat o blízkosti, soucitu, pochopení, úctě, něze… Je to téma, které může pomoci studentům otevřít i další otázky kolem vyjadřování emocí lidem okolo nich. Důležité je jim dát dost prostoru, v němž mohou vyjádřit své názory, obavy a nejistoty, pocit trapnosti nebo další zábrany a často zbytečné, leč velké starosti.

Kondolence musí být osobní, což je v kolektivu těžké realizovat. Je ale možné zkusit o jednotlivých aspektech kondolování diskutovat.

Úvod

Hodinu začnete tím, že vysvětlíte základní situace, v nichž se vyjadřuje soustrast.
Dále pohovoříte o tom, že soustrast se dá vyjádřit různými způsoby: písemně, osobně, telefonicky, elektronicky, symbolicky (květinou, obrazem, fotografií atp). Lidé to nedělají moc často, a proto si potom v situacích, které to vyžadují, nevědí rady: jsou nejistí, rozpačití, bojí se, že „neuspějí“ tak, jak by si přáli, zvláště když jde o člověka, který je pro ně vzácný nebo nějak důležitý, blízký… Ve výsledku pak mnoho z nás často raději neudělá nic, z obavy, abychom třeba ještě více neublížili.

Postup

Vyzvěte studenty, aby každý zkusil napsat krátkou písemnou kondolenci kamarádovi, jemuž zemřela babička. Je možné, podle věku a třídy, zadat i libovolnou kondolenci, ale vyžaduje to asi už větší samostatnost. Text omezte rozsahem (do pěti vět). Poté nechte studenty, ať své dopisy prodiskutují v malých, nejlépe čtyřčlenných skupinkách. Nechť společně odpovědí na tyto otázky:

  • Byly dopisy podobné, nebo hodně rozdílné?
  • Pokud rozdílné, v čem?
  • Pokud podobné, v čem?
  • Jaké základní části by měl dopis obsahovat?
  • Připadá vám dobré mít jeho kostru připravenou, až bude potřeba, a pak si ji jen dotvořit?

Pokud ano, vytvořte na flipchartu se studenty společně základní formu kondolence.

Zformulujte spolu se studenty také to, co by kondolence obsahovat neměla, např.:

  • Zmínky o pozitivních aspektech úmrtí.
  • Výzvy k tomu, aby truchlící byl statečný, neplakal.
  • Zmínky o tom, že úmrtí mohlo proběhnout jinak, jinde, že pozůstalý měl něco udělat jinak.
  • „Přání“ upřímné soustrasti (soustrast se vyjadřuje, nepřeje – to je jedno z běžných faux pas).
  • …další?

Varianty

Podobně lze se studenty pracovat na přípravě telefonického hovoru, sms, e-mailu. Telefonický hovor je také dobré připravit dopředu, vědět, o čem nemluvit. Důležité je ptát se na to, je-li vhodná doba k hovoru, nebo jestli nemáme zavolat jindy. Je také možné probírat kondolenci v hodině výtvarné výchovy a pokusit se vytvořit kondolence.

Závěr

Shrňte spolu se studenty to, co bylo pro ně nové, jestli jim hodina pomohla, aby se cítili více jistí, aby se nebáli trapných situací. Vyhodnoťte to, co vám jako podklad/zásady pro případnou osobní kondolenci vyplynulo. Připomeňte, že je možné, že přes všechnu přípravu a dobrou vůli mohou být odmítnuti nebo zaskočeni reakcí: neadekvátní, odmítavou nebo žádnou. Zdůrazněte, že přesto má smysl to zkoušet, mladí lidé to většinou umějí autenticky a neotřele.

Doporučená literatura

Pro odlehčení lze doporučit humornou knížku Ladislava Mušky: Vážení truchlící a ostatní hosté jako příklad, kdy měl sice kondolující řečník dobré úmysly, ale špatně volil slova. Uvažte ale, zda je to pro konkrétní situaci vhodné, abyste se nedotkli například akutně truchlícího žáka.

Text vzorové hodiny Kondolence ke stažení

Vzorová hodina Kondolence + doporučená literatura