Obejmi_svou_smrtelnost
Lawrence J. Schneiderman

Obejmi svou smrtelnost

Nelehká rozhodnutí v éře medicínských zázraků
Autor knihy je významný americký lékař-internista, lékařský etik, univerzitní pedagog. Jádrem knihy je naléhavé poselství: protože jsme všichni smrtelní, je pro nás naprosto zásadní tento fakt přijmout a naučit se žít s touto univerzální podmínkou. Moderní medicína vládne ohromnou mocí prodlužovat lidský život pomocí nejmodernějších technologií. Co pro některé pacienty znamená uzdravení, je ale pro druhé jen prodlužováním jejich umírání. Chceme to pro sebe, pro své blízké? Jak regulovat, co ještě od léčení chceme, a co už nechceme? Co bychom měli udělat teď, abychom v budoucnu žili tak, jak si přejeme my? Knihu přeložila Lenka Kapsová, na obálce je obraz Marie Muravski.
Počet stran: 
172
ISBN: 
978-80-88126-83-6

Koupit v e-shopu nebo v našich Dobročinných obchodech


Sdílejte na:      

Autor otevřeně píše o mnoha velmi problematických případech jak ze své vlastní praxe, tak z nedávné historie americké medicíny, etiky a práva. Odborně fundovaná a lidsky přímá a empatická kniha otvírá těžká témata: mladá žena ve vigilním kómatu, muž po nezdařeném pokusu o sebevraždu dlouhodobě připojený na přístroje, dítě narozené s těžkým poškozením mozku, starý muž s mnoha nemocemi a křehkostí stáří, kterého se lékaři neodvažují odpojit od výživové sondy, i když by si ji jistě nepřál, jak dosvědčuje manželka i další členové rodiny... Dočteme se také podrobně o mediálně známém případu Terri Schiavo a jejím dlouhém přežívání na přístrojích, protože příbuzní měli rozdílné názory na udržování jejího života a protože se soudní řízení táhlo celé roky.

Kniha vyznívá jako nekompromisní apel: nenechávejte rozhodnutí o budoucí péči ani lékařům, ani náhodě. Sepište včas svou vůli například pomocí dříve vysloveného přání. Smrtelní jsme všichni: není čeho se bát, naopak. Je třeba svou smrtelnost přijmout jako situaci, která má svá řešení.

Dnešní moderní medicína nikdy v dějinách neměla tak velkou moc léčit a uzdravovat – a tak velkou moc prodlužovat utrpení protahovaného umírání. Autor nám otevřeně klade nejdůležitější etickou otázku současné medicíny: Proč medicína dělá to či ono? Chceme to pro sebe, pro své blízké? Jak regulovat, co ještě od léčení chceme, a co už nechceme? Co bychom měli udělat teď, abychom v budoucnu žili tak, jak si přejeme my?
Kniha pomocí případových studií jak z autorovy vlastní lékařské praxe, tak i z jiných obecně známých případů poskytuje jak fakta, tak sociální, duchovní a psychologický vhled do reality smrtelnosti, před kterou jedni utíkají – a druzí ji přijímají jako součást lidského života.

Vydání publikace bylo podpořeno grantem Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zalistujte publikací