Paliativní přístup v terénních sociálních službách

Akreditovaný kurz o možnostech paliativní péče v domácím prostředí pro pracovníky v terénních sociálních službách.
Cílová skupina: 
Sociální pracovníci, Poradci a terapeuti

Otevřené termíny:

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:    

Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifiky v poskytování terénních sociálních služeb v závěru života klienta, zorientovat se v možnostech a dostupnosti mobilní paliativní péče v domácím prostředí klienta a dozvědět se zdravotní specifika spojená s umíráním. Na základě předložených kazuistik účastníci získají ucelený přehled možností, které může využít rodina pečující o umírajícího. Rozvinou zde i svou vnímavost k roli pečovatele sociální služby – jejích možností i limitů. V rámci praktických nácviků si účastníci osvojí specifické dovednosti pro provádění hygieny a podávání stravy a nápojů lidem v závěru života. Účelem kurzu je také zamyšlení účastníků nad tím, jak se s tématem smrti vypořádávají. Důraz zde je kladen na účinné vyrovnávací strategie a vzájemné sdílení zkušeností účastníků.

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (A2021/1343-SP/PC).