abecedně

Lidé Cesty domů

Je nás víc než 100. Každý na svém místě se snažíme, aby lidé mohli umírat tam, kde to mají rádi, a podle svých představ. Dohromady nám to jde dobře.


Na koho se mám obrátit?

  • Pokud potřebujete vyřešit něco závažného, co se týká Cesty domů, můžete kontaktovat její ředitelku Ruth Šormovou.
  • Potřebujete si odpočinout při péči o svého blízkého? Kontaktujte vedoucí Odlehčovacích služeb Martinu Tesařovou.
  • S půjčením zdravotních pomůcek vám poradí Jan Tošovský.
  • Chcete-li vědět více o péči o pozůstalé a klubu Podvečer, pomůže vám Pavel Duba.
  • Chcete-li podpořit Cestu domů nebo máte otázky k fundraisingu včetně projektového řízení, obraťte se na Helenu Štohanzlovou.
  • Pokud máte novinářský dotaz nebo připravujete akci pro veřejnost a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte Lenku Smolíkovou.
  • Osvětové aktivity, vzdělávání a knihovnu v Cestě domů vede a koordinuje Věra Ondřichová.
  • Nakladatelství vede Adéla Procházková.
  • Záležitosti administrativy s vámi vyřeší Kateřina Murlová.
Ruth Šormová

Mgr. Ruth Šormová

Narodila se v roce 1965 v Praze. Vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 1984 se věnuje práci v sociálních službách a neziskovém sektoru, nejprve v přímé práci s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, později v manažerské roli. V rámci své profesní kariéry se zaměřovala také na rozvoj fundraisingu a PR. Hovoří plynně anglicky. V letech 1990–1992 byla poslankyní FS ČSFR za Občanské fórum, poté založila a vedla středisko Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi a od roku 2010 byla osm let ředitelkou obecně prospěšné společnosti Portimo v Novém Městě na Moravě. Je absolventkou kurzu ELNEC mezinárodního konsorcia sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. V roce 2019 jí bylo uděleno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Cestu domů řídí od září 2018. V červnu 2021 byla zvolena členkou představenstva Fóra mobilních hospiců.