Děkujeme vám

Kdo nás podporuje

Děkujeme vám, kteří přispíváte Cestě domů. Bez vás bychom tu nebyli a nemohli dělat to, co děláme. Velice si vaší štědrosti vážíme!


Státní správa

Dotace a granty ve výši 1 000 000 Kč a více

Státní správa a samospráva

Dotace a granty ve výši 100 000 – 1 000 000 Kč