Dobrovolník v přímé péči

Klientem Cesty domů je umírající člověk, jeho rodina a blízcí, kteří o něj pečují a kterých se situace přímo dotýká. Dobrovolníci chodí za klienty domů, případně do sociálního zařízení, ve kterém Cesta domů o umírajícího pečuje. Navštěvují také klienty našich terénních a pobytových odlehčovacích služeb.


Při své práci se setkáváme s hlubokým smutkem, s bolestmi duševními a fyzickými, s únavou, také ale s radostí, láskou, trpělivostí a odpuštěním. Dobrovolníci zachovávají za tak různorodých okolností otevřenost a vlídnost, nikoho nesoudí, nikomu nestraní.

Dobrovolníci vykonávají praktické úkoly v mezích laické práce. K tomu, aby potřebné dovednosti dobrovolník získal, slouží v Cestě domů dobrovolnický výcvik a praxe v lůžkovém hospici.

U klienta, ke kterému přicházíme:

 • mluvíme o tom, o čem nemocný mluvit chce a potřebuje
 • často mlčíme a jsme pouze přítomni, když nemocný mluvit nemůže či nechce
 • někdy ho držíme za ruku, aby se nebál, aby se necítil sám
 • někdy čteme, někdy zpíváme, díváme se společně na televizi
 • podáváme pití a jídlo, upravíme lůžko, pomůžeme na toaletu a s hygienou, přebalíme
 • někdy trávíme noc u lůžka či v doslechu, aby si blízký, který pečuje, mohl odpočinout
 • plníme přání umírajícího člověka, pokud jsou v našich silách a možnostech

Dobrovolník Cesty domů zastupuje pečujícího, který si potřebuje na pár hodin odpočinout, nebo dělat chvíli něco jiného. Někdy si pečující potřebují povídat o těžké situaci, náročné péči a vyčerpání s někým „zvenku“, s někým, kdo nepatří do společné historie vztahů a s kým tedy mohou mluvit otevřeně, mohou si bez obav ulevit.

Pro zájemce o dobrovolnickou práci u klientů

Uchazeč o dobrovolnickou práci v Cestě domů:

 • je starší 18 let
 • ve chvíli, kdy vyplňuje přihlášku do výcviku, není čerstvě pozůstalým (tj. od případného úmrtí blízkého člověka uplynul alespoň 1 rok)
 • neevangelizuje, resp. nešíří jako dobrovolník Cesty domů žádnou víru, přesvědčení či světonázor
 • má čistý trestní rejstřík a není proti němu vedeno trestní řízení
 • má na dobrovolnickou práci kapacitu

Cesta domů pečuje o klienty pouze na území hlavního města Prahy a nemá pobočky v jiných městech. Jakou službu a za jakých podmínek domácí hospic poskytuje, najdete v sekci Domácí hospic.

Dobrovolnický výcvik

Předpokladem práce u klientů Cesty domů je úspěšné absolvování 34 hodin trvajícího výcviku a minimálně 3denní praxe v lůžkovém hospici podle vlastního výběru. Pro lepší představu o intenzitě a náplni výcviku se podívejte na strukturu a časový rámec výcviku 2024.

Prvním krokem je vyplnění motivačního dotazníku, který najdete na našich stránkách pouze v průběhu výběrového řízení. Na základě vyhodnocení vyplněného dotazníku zveme uchazeče na Úvodní setkání s výběrovým řízením do dobrovolnického výcviku. Přijaté uchazeče vyrozumíme do konce ledna 2024.


Proč je potřeba, aby zájemci o práci dobrovolníka v přímé péči prošli výcvikem?

 • protože umírání je jednou z nejkřehčích a nejcitlivějších situací v životě lidí
 • protože chceme, abyste se v těchto situacích mohli opřít o znalosti a cítili se bezpečně
 • protože budete vstupovat do intimního a osobního prostoru nemocných a jejich rodin
 • protože do domácností klientů budete vstupovat jako člen hospicového týmu, potřebujeme se navzájem poznat
 • protože je třeba, aby dobrovolník uměl být umírajícím a jejich blízkým takovou oporou, jakou zrovna oni potřebují

Chráníme klienty, vás i sebe jako organizaci. Proto vás potřebujeme blíže poznat a současně připravit na úskalí práce hospicového dobrovolníka. Také vy nás potřebujete poznat, abyste se mohli dobře rozhodnout, zda jsme to zrovna my, pro koho chcete jako dobrovolník pracovat.