Dobrovolnický výcvik 2024


Místo: Praha 4, Michle
Rozsah výcviku: 34 hodin (bez stáže)
Stáž v lůžkovém hospici: 24–32 hodin (3–4 dny)
Cena: 2 500 Kč (s DPH)
+ případně poplatek za stáž (viz info níže); seniorům nabízíme slevu z ceny výcviku

Úvodní setkání s výběrovým řízením do dobrovolnického výcviku

 • středa 10. 1. 2024, 16:30–20:30
  Setkání uchazečů s koordinátorkou dobrovolníků, lektorkami výcviku a HR manažerkou, zaměřené na představení dobrovolnické práce v Cestě domů.
  Seznámíme vás s hodnotami naší organizace a prací multidisciplinárního týmu, jehož jsou naši dobrovolníci součástí. Společně si projdeme, co od dobrovolnické práce očekáváte vy a co naopak od dobrovolníků potřebuje Cesta domů a její klienti. První část setkání bude probíhat ve skupině se všemi uchazeči, v druhé části večera se budeme věnovat individuálním pohovorům. Cílem tohoto setkání je zodpovědět vaše otázky, vyřešit případné obavy a umožnit vám, abyste získali bližší představu o dobrovolnické práci v Cestě domů.

Z přihlášených uchazečů můžeme vybrat maximálně 20 účastníků výcviku, kteří odpovídají požadavkům Cesty domů na dobrovolnickou práci v přímé péči.
Přijaté uchazeče vyrozumíme do konce ledna 2024.

Před přihlášením do výcviku si prosím přečtěte podmínky přijetí do výcviku.
Uchazeč o dobrovolnickou práci v Cestě domů:

 • je starší 18 let
 • ve chvíli, kdy vyplňuje přihlášku do výcviku, není čerstvě pozůstalým (tj. od případného úmrtí blízkého člověka uplynul alespoň 1 rok)
 • neevangelizuje, tj. nešíří jako dobrovolník Cesty domů žádnou víru, přesvědčení či světonázor
 • má čistý trestní rejstřík a není proti němu vedeno trestní řízení
 • má na dobrovolnickou práci kapacitu

Přihlášky do dobrovolnického výcviku na rok 2024 jsou uzavřeny. Pokud máte zájem o příští cyklus výcviku, nebo o zapsání na seznam náhradníků, napište prosím email na marketa.novotna@cestadomu.cz.
Děkujeme za pochopení.

Rozvrh výcviku 2024

 • sobota 24. 2. 2024, 9:00–16:00
  Motivace a role hospicového dobrovolníka
  Uvědomění vlastní motivace k dobrovolnické práci v hospici.
  Seznámení s rolí a kompetencemi dobrovolníka, trénink dovedností a komunikace.

 • individuální práce na doma – přednáška ke zhlédnutí (3 hodiny)
  Paliativní péče o umírajícího v domácím prostředí
  Přednáška lékařky a zdravotní sestry, které přiblíží přístupy a možnosti péče o umírajícího člověka a jeho rodinu v domácím prostředí, seznámí s častými zdravotními obtížemi umírajících pacientů a postupy paliativní péče.
  Přednášku dostanou účastníci ke zhlédnutí po prvním setkání.

 • středa 13. 3. 2024, 17:00–21:00
  Seznámení s péčí o nemocného
  Seznámení se základními ošetřovatelskými postupy: přebalování, péče o kůži, ústní dutinu, krmení, přesazování z postele na WC židli apod.

 • individuální práce na doma – dokument ke zhlédnutí (3 hodiny)
  Dokument o umírání
  Film dostanou účastníci ke zhlédnutí před víkendovým setkáním.

 • víkend 23.–24. 3. 2024, 9:00–16:00
  Práce v rodině
  Setkání zaměřené na zvládání situací, se kterými se dobrovolník může v rodinách setkat. Komunikace s umírajícím člověkem a jeho blízkými, empatie a zacházení s vlastními emocemi.

 • středa 29. 5. 2024, 17:30–20:30
  Evaluace
  Sdílení zkušeností ze stáže. Závěrečný hodnotící rozhovor s jednotlivými účastníky a předání certifikátu těm, kdo splnili podmínky výcviku.

Stáž v lůžkovém hospici

Podmínkou pro dobrovolnickou práci v přímé péči a vstup do rodin je stáž v lůžkovém hospici a na lůžkovém oddělení v Cestě domů. Stáži je třeba věnovat minimálně 3 celé dny (2 dny v lůžkovém hospici + 1 den na lůžkách pobytové odlehčovací služby Cesty domů). Stáže v některých hospicích jsou zpoplatněné částkou 300 Kč na den. Stáž si domlouvají účastníci výcviku s vrchní sestrou nebo koordinátorem dobrovolníků hospice sami tak, aby termín vyhovoval oběma stranám.
Stáž je potřeba si domluvit na období k tomu vyhrazené (březen – květen 2024). Více informací ke stážím poskytneme účastníkům v průběhu výcviku.

Po ukončení výcviku a absolvování stáže dodáte do Cesty domů potvrzení o stáživýpis z rejstříku trestů.