Změny v dlouhodobém ošetřovném

Od června 2018 lze žádat o tzv. dlouhodobé ošetřovné. Pro většinu pacientů domácích hospiců a jejich pečujících je ale bohužel nedosažitelné, především z důvodu podmínky sedmidenní hospitalizace pacienta.

Dlouhodobé ošetřovné je dávka z nemocenského pojištění, která znamená finanční podporu a legitimní uvolnění ze zaměstnání při péči o blízkého v domácím prostředí až na 90 dní. Pro její získání je třeba splnit několik podmínek, mj. je nutné, aby pacient byl 7 dní hospitalizován. Tuto podmínku lze však při obvyklém průběhu léčby nejčastěji onkologických, ale i jiných vážných onemocnění, jen těžko splnit.

V minulém roce jsme proto oslovili dopisy ministryni práce a sociálních věcí a několik členů výborů pro zdravotnictví a pro sociální politiku obou komor Parlamentu ČR se žádostí o změnu v zákoně o nemocenském pojištění. Máme velkou radost, že nyní čeká na projednání v Poslanecké sněmovně návrh na úpravu tohoto zákona, který by změnil dosavadní podmínky pro získání dávky pro pacienty v nevyléčitelném stavu a zpřístupnil ji pro ty, kdo vyžadují poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí.

Předkládajícím poslancům děkujeme za jejich snahu a doufáme, že navržený materiál bude brzy projednán.

Tématu se věnovaly reportáže České televize (Události), TV Prima (Velké zprávy) i Českého rozhlasu.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů