Setkávání s duševním onemocněním v paliativní péči

Cílem kurzu je pomoci účastníkům zorientovat se v situacích, které mohou nastat při poskytování paliativní péče u jednotlivců a v rodinách, kde se vyskytuje duševní onemocnění. Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotníky, poradce, terapeuty a další profesionály v oblasti paliativní péče.

Kdy?
7. 3. 2024 9:00

Jak zůstat v kontaktu s člověkem, který ztratil všechnu energii a na bedrech nese tíhu celého světa? Lze se domluvit s paní, která nedokáže vypnout, jede rychlostí tryskáče a každou minutu mění plány? Jak pracovat s mladíkem, který vyvolává lítost a pocit, že jedině já mu rozumím a jsem proto zodpovědná za řešení všech jeho těžkostí? Co dělat, když mám pocit, že klient manipuluje pečující profesionály proti sobě? Jak nabízet pomoc člověku, který je samé „Ano, ale…“? Jak mám pracovat s paní, která se bojí cokoliv rozhodnout? Jak se postavit k muži, kterému sousedé do bytu pouštějí nervový plyn a odposlouchávají jej skrze elektrorozvody? Proč nebere ty léky? Kdy se mám začít bát? Co s tím mají společného mimozemšťané? A jak se z toho všeho nezbláznit?

Podíváme se na tato onemocnění ne z pohledu diagnózy, ale jako na proměnlivý stav, který ovlivňuje způsob reagování na sociální a zátěžové situace jak u samotného nemocného, tak v jeho okolí. Účastník bude veden k přemýšlení o duševním onemocnění a symptomech z různých úhlů, důraz bude kladen na reflektování pozice pomáhajícího v kontextu paliativní péče. V rámci kurzu bude vyhrazen prostor pro sdílení zážitků a zkušeností účastníků.
Společně se zamyslíme nad tím, jak užitečně komunikovat s lidmi a rodinami, kterým do života vstoupilo duševní onemocnění a jak přitom neubližovat jim ani sobě.

Dozvíte se mimo jiné

  • co může být v rodinách a u jednotlivců, kde se vyskytne duševní onemocnění jiné v reakcích jednotlivce i v reakcích celé rodiny/ pečujících
  • jaká je síť péče o duševní zdraví v ČR, jak a kdy navázat spolupráci
  • co dělat v případě, kdy je „opravdu zle“ – kdy a jak zavolat RZS, krizová centra, jak funguje institut nedobrovolné hospitalizace

Obsah je přizpůsoben specifickému prostředí služeb, které pracují s lidmi v závěru života. Pokrývá diagnostické okruhy poruch emocí, psychotických poruch, neurotických poruch a poruch osobnosti. Nezahrnuje informace o práci s lidmi s psychiatrickými poruchami ve stáří (demence, deliria) a s vývojovými poruchami (autismus).

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditovaný MPSV (A2023/1102-SP/PC).

Termín: 7. 3. 2024, 9.00–16.30
Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle, 140 00
Přednášející: Mgr. Adéla Howesová, psychosociální pracovnice
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 15
Cena: 2 900 Kč (cena včetně oběda a drobného občerstvení)
Podmínky – stornopoplatky: Při omluvě v době 10 a více pracovních dní před konáním kurzu vracíme 100 % z ceny kurzu. Při omluvě 9–5 pracovních dní před konáním kurzu vracíme 50 % z ceny kurzu. Při omluvě méně než 5 pracovních dní před konáním kurzu registrační poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám – platbu zaevidujeme na něj.

Lektorka Mgr. Adéla Howesová je psychosociální pracovnice v Cestě domů. Absolvovala výcvik Krizová intervence, výcvik Motivační rozhovory a Možnosti dialogu. Je frekventantkou výcviku Terapie v postmoderně a výcviku v relaxačních technikách. V Cestě domů pracuje od roku 2021.

Registrovat se

Vaše údaje
Údaje k platbě
Uveďte název, sídlo, IČO a DIČ organizace, na kterou má být vystavena faktura.
Vaše profese a motivace
Uveďte svou profesi / pozici v organizaci.
Co očekáváte? Co byste se chtěli především dozvědět? Pokuste se co nejpodrobněji specifikovat Vaše požadavky.
Přihlášení k odběru Newsletteru
Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú. Podmínky zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů