MPSV podpoří naše projekty

Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo v programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností více než milionovou dotaci pro dva naše projekty.

V rámci projektu Pár malých kroků financovaného z dotace MPSV ve výši 565 600 Kč můžeme nechat dotisknout informační brožuru „Můžeme vám odlehčit“ a informační leták „Abeceda domácí paliativní péče aneb Pan Ptáček se ptá“. Přeložíme a vytiskneme „Knížku pro vdovy“ a uspořádáme o tomto tématu seminář. Prostřednictvím workshopů seznámíme zájemce s knihou „Ráchel a Lars“, kresleným příběhem o závěru života dvou starých manželů. A také vydáme novou knihu a informační leták o kompenzačních pomůckách pro vnuky a pravnuky seniorů.

Druhým schváleným projektem je projekt Chceme být užiteční seniorům, který je podpořen ve výši 746 000 Kč. Za tuto podporu budeme moci koupit nové publikace do knihovny a také trvalou licenci pro využívání databáze CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), která představuje nejobsáhlejší plnotextový zdroj informací pro ošetřovatelství, zdravotní péči, biomedicínu, alternativní medicínu a další příbuzné obory. Zároveň jsme se v tomto projektu zavázali, že Cesta domů uspořádá tři stážové dny a během roku uskuteční minimálně deset stáží pro jednotlivce i týmy.

MPSV děkujeme za oba projekty schválené v plné výši!

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů