Knížka pro vdovy
Kristin Meekhof, James Windell

Knížka pro vdovy

na prvních pět let
Vdov je mnoho a musejí zvládnout často několik desetiletí života v osamělosti. Kniha Kristin Meekhof a James Windella je určena pro častou a ve všech kulturách ohroženou skupinu osamělých – pro vdovy. Kniha nabízí zcela konkrétní pomoc do těžkých prvních týdnů po úmrtí manžela, ale počítá i s delším časovým horizontem pěti let dopředu, kterým budou muset vdovy projít. Nabízí jak mnoho praktických rad a postupů v oblastech, kde je toho potřeba, tak mnoho výpovědí vdov, které si truchlením prošly a byly ochotny se o své prožitky a zkušenosti podělit. Autorka pracovala mnoho let se skupinou stovky vdov různého stáří a s jejich názory, je to cenný potenciál této publikace. Kniha má mnoho výborných hodnocení v zahraničních internetových knihkupectvích a doufáme, že pomůže i u nás. Knihu z angličtiny přeložila Lenka Kapsová.
Počet stran: 
250
ISBN: 
978-80-88126-29-4
Tento titul momentálně v našich obchodech není dostupný.

Sdílejte na:      

Velmi podrobně a velmi fundovaně se kniha věnuje zármutku a truchlení. Nejen detailně a bystře vnímá a popisuje nelehké a nepříjemné, ale obvyklé stavy akutního zármutku, ale nabízí i způsoby a techniky, jak zármutek zpracovat a jak projít truchlením se zdarem. Velmi důležitou a málokdy zmiňovanou, i když častou smutnou a tragickou událostí, je sebevražda manžela. Ani tomuto tématu se kniha nevyhýbá a citlivě vnímá a radí, jaké specifické problémy musí řešit žena, jejíž manžel skončil sebevraždou. Kniha se ve všech kapitolách věnuje také problematice dětí různého věku a tomu, jakými specifickými situacemi musejí procházet vdovy s dětmi. Najdeme i praktické rady, jak pomoci sestře – kolegyni – kamarádce, která ovdověla. Cennou stránkou knihy jsou desítky konkrétních výpovědí vdov ke všem tématům, které kniha řeší. Doporučujeme ovdovělým ženám a jejich okolí – ale mnoho rad je univerzálních a poslouží i vdovcům.

Zalistujte publikací