Dříve vyslovené přání

Dříve vyslovené přání není v České republice zatím tolik používáno, a přesto se jedná o dokument upravující zásadní rozhodnutí o závěru života i o záležitostech po úmrtí. Prakticky zaměřený kurz doporučujeme všem, kteří se dostávají do kontaktu s pacienty v závěru života. Kurz je akreditován u České lékařské komory.

Kdy?
7. 10. 2024 9:00

Kurz se zaměřuje na práci s právními dokumenty, prostřednictvím kterých může pacient v závěru života rozhodnout, kdo za něho bude spravovat jeho záležitosti, jaká péče se mu bude poskytovat, jak bude vypadat jeho pohřeb, jak bude nakládáno s jeho tělem nebo jakým způsobem bude rozdělen jeho majetek. Budeme mluvit o předběžném prohlášení, dříve vysloveném přání, prohlášení o pohřbu, smlouvě o darování těla pro účely vědy a výzkumu nebo pořízení pro případ smrti.

Zatímco v zahraničí je běžné, že si pacient v závěru svého života aktivně zpracovává právní dokumentaci k uvedeným oblastem, v českém prostředí to zatím příliš časté není.

Cílem kurzu je seznámit ty, kteří o pacienty v závěru života pečují, s uvedenými právními nástroji tak, aby své pacienty mohli podpořit a s přípravou dokumentů jim pomoct. Kurz bude zaměřen prakticky, účastníci budou mít možnost si některé dokumenty zkusit sepsat. Seznámí se také s úskalími, kterou mohou při využití těchto nástrojů nastat.

V kurzu mi nic nechybělo. Skvělý poměr teorie a praxe, spousta konkrétních příkladů, lidského zamýšlení i právních vhledů. (účastník kurzu)

Kurz je akreditovánČeské lékařské komory.

Termín: 7. 10. 2024, 9–16 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum Cesty domů, Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle
Cena: 4 300 Kč (v ceně kurzu je oběd a občerstvení)
Stornopoplatky: Při omluvě v době 15 a více pracovních dní před konáním kurzu vracíme 100 % z ceny kurzu. Při omluvě 14–5 pracovních dní před konáním kurzu vracíme 50 % z ceny kurzu. Při omluvě méně než 5 pracovních dní před konáním kurzu registrační poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám (vzdelavani@cestadomu.cz) – platbu zaevidujeme na něj.
Počet účastníků: Minimální počet účastníků je 10, maximum 15.
Lektoruje: JUDr. Barbora Steinlauf

JUDr. Barbora Steinlauf je advokátkou specializující se na zdravotnické právo se zvláštním zájmem o právní otázky související s poskytováním péče v závěru života a smrtí. O těchto otázkách přednáší na lékařských fakultách, odborných konferencích nebo v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů. Je autorkou publikace Právo a péče v závěru života – Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče, spoluautorkou publikace Paliativní medicína pro praxi, Průvodce pro (nejen) nově vznikající mobilní hospice nebo Komentáře k zákonu o zdravotních službách.

Upozornění

Cesta domů na vzdělávacích akcích sdílí prostor k otevřené diskuzi odborníků s veřejností. Názory zde představené jsou osobními názory mluvčích a nevyjadřují stanovisko Cesty domů.

Registrovat se

Datum kurzu
7. 10. 2024
Vaše údaje
Je potřeba k vystavení certifikátu.
Je potřeba k vystavení certifikátu.
Pokud jste lékař/ka a chcete za kurz získat kredity, uveďte nám zde své evidenční číslo lékaře.
Údaje k platbě
Uveďte název, sídlo, IČO a DIČ organizace, na kterou má být vystavena faktura.
Odkud přicházíte
Vaše profese a motivace
Přihlášení k odběru newsletteru (pokud ho neodebíráte)
Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú. Podmínky zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů