Sociální práce v paliativní a hospicové péči

Akreditovaný kurz o efektivní koordinaci sociální a zdravotní péče a možnostech a nabídce služeb poskytovatelů paliativní péče v Praze.
Cílová skupina: 
Sociální pracovníci, Poradci a terapeuti

Otevřené termíny:

Chcete dostávat informace o akcích
ve Vzdělávacím centru Cesta domů?
Archiv newsletterů vzdělávní


Sdílejte na:      

Cílem semináře je vysvětlit princip a způsob fungování domácího hospice a jeho zasazení do rámce sociálních a zdravotních služeb na území hl. m. Prahy. Zaměřuje se na způsoby referování pacientů z lůžkových zařízení, formy spolupráce s nemocničními paliativními týmy a psychosociální práci v domácím prostředí pacienta.

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (A2022/0579-SP/PC).

Související literatura:

  • Špinková, Martina, Mlynáriková, Eliška. Křižovatky. Kudy kam v paliativní péči v Praze, Praha, 2020
  • Student, J., Muhlum, A., Student, U. Sociální práce v hospici a paliativní péče, Praha, 2006
  • Bydžovský, Jan a kol. Ošetřovatelství a sociální práce v paliativní péči: učební text pro studenty vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol, Praha, 2015
  • Špatenková, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé: principy, proces, metody, Praha, 2013