Klub Podvečer


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Nabízíme pomoc a podporu lidem, kterým zemřel blízký člověk a kteří nechtějí být se svým smutkem sami, doléhá na ně prázdnota, beznaděj nebo únava. Každý měsíc pořádáme společné setkání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby. Sdílení zkušeností a pocitů je příležitostí vzájemně se obohatit a povzbudit k vykročení do dalšího života.


Podvečerní povídání

Setkání je určeno pro vás, kteří se vyrovnáváte se ztrátou svého blízkého a chcete se podělit o své zkušenosti, starosti i radosti. Podvečerní povídání mohou být inspirována tématy jako je vzpomínání, smiřování, odpouštění, zastavení, loučení, odevzdávání, očišťování a další.

 • 6. srpna 2020
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 3. září 2020
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 1. října 2020
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 3. prosince 2020
  čtvrtek, 16–18 hod.

Podvečerní setkání se konají v budově Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4 – Michle.
Přijít můžete na kterékoliv z nich. Jak se k nám dostanete?

Prosíme, abyste svoji účast dali předem vědět e-mailem na adresu podvecer@cestadomu.cz nebo telefonicky na číslo 775 166 863 nebo na pevnou linku 283 850 949.


Vzpomínkové setkání

Vzpomínkové setkání pořádá Cesta domů pro pozůstalé jednou ročně při příležitosti svátku zemřelých (Dušiček). Je to příležitost pro všechny pozůstalé z předešlých let zavzpomínat na své blízké zemřelé a také se zde neformálně setkat se zaměstnanci a dobrovolníky Cesty domů. Příští setkání proběhne 5. listopadu 2020 v 18 hodin v kapli Domova Sue Ryder na adrese Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 – Michle.

Oldřich Hanibal DiS.

psychosociální pracovník

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako terapeut nabízí rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Moderuje klub Podvečer – pravidelná setkání pro pozůstalé.

Ing. Jindřiška Prokopová

psychosociální pracovnice

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako terapeutka nabízí rozhovor s nemocným nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Poskytuje poradenství pro pozůstalé a perinatální provázení.