Klub Podvečer

Pomoc a podpora lidem, kterým zemřel blízký člověk a kteří nechtějí být se svým smutkem sami, doléhá na ně prázdnota, beznaděj nebo únava.


Každý měsíc pořádáme společné setkání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby. Sdílení zkušeností a pocitů je příležitostí vzájemně se obohatit a povzbudit k vykročení do dalšího života.


Podvečerní povídání

Podvečerní povídání nad jednotlivými tématy je určeno pro vás, kteří se vyrovnáváte se ztrátou svého blízkého a chcete se podělit o své zkušenosti, starosti i radosti.

 • 7. září 2017 – téma Loučení
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 12. října 2017 – téma Vzpomínání
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 9. listopadu 2017 – vzpomínkové setkání
  domov Sue Ryder, čtvrtek, 18–20 hod.

 • 7. prosince 2017 – téma Smiřování
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 11. ledna 2018 – téma Odpouštění
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 15. února 2018 – téma Zastavení
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 15. března 2018 – téma Probouzení
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 12. dubna 2018 – téma Očišťování
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 10. května 2018 – téma Odevzdání
  čtvrtek, 16–18 hod.

 • 7. června 2018 – téma Naplňování
  čtvrtek, 16–18 hod.

Podvečerní setkání se konají v knihovně Cesty domů, Boleslavská 16, Praha 3.
Přijít můžete na kterékoliv z nich.

Prosíme, abyste svoji účast dali předem vědět e-mailem na adresu podvecer@cestadomu.cz nebo telefonicky na číslo 775 166 863 nebo na pevnou linku 283 850 949.


Vzpomínkové setkání

Vzpomínkové setkání pořádá Cesta domů pro pozůstalé jednou ročně při příležitosti svátku zemřelých (Dušiček). Je to příležitost pro všechny pozůstalé z předešlých let zavzpomínat na své blízké zemřelé a také se zde neformálně setkat se zaměstnanci a dobrovolníky Cesty domů.

 • čtvrtek 9. 11. 2017
  18 hod., kaple a restaurace Domova Sue Ryder, Michelská 1/7, Praha 4 – Michle

V průběhu večera zazní Sonáta g moll (Preludium, courante, sarabande, gigue) od Henry Ecclese a Klid lesa a Rondo g moll od Antonína Dvořáka na violoncello a klavír.

V restauraci bude nachystané malé pohoštění a Dobročinný obchod Cesty domů.

Pokud plánujete dorazit, potvrďte prosím účast na podvecer@cestadomu.cz nebo na tel. 283850949, 775166863. Pokud je Vám to milé, vezměte někoho s sebou.

Na zastávce MHD Michelská budou k dispozici ukazatele a naši dobrovolníci, kteří Vás rádi doprovodí na místo.

Jindřiška Prokopová

vedoucí Podpůrného týmu, terénní psychosociální pracovnice
775 055 206

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako psychoterapeutka nabízí rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Moderuje klub Podvečer – pravidelná setkání pro pozůstalé.

Oldřich Hanibal

psychosociální pracovník
607 016 183

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako psychoterapeut nabízí rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Moderuje klub Podvečer – pravidelná setkání pro pozůstalé.