Podvečer


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Nabízíme pomoc a podporu lidem, kterým zemřel blízký člověk a kteří nechtějí být se svým smutkem sami, doléhá na ně prázdnota, beznaděj nebo únava. Pořádáme proto společná setkání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby. Sdílení zkušeností a pocitů je příležitostí vzájemně se obohatit a povzbudit k vykročení do dalšího života.


Setkání „Podvečer“

Na setkání můžete přijít poslouchat i vyprávět o tom, jak to bylo a jak to nyní je. Je to chvíle, kdy se můžete podělit o své příběhy s těmi, kteří prožívají podobnou zkušenost jako vy. Vzájemné sdílení s druhými může přinést úlevu a pomoc v tomto nelehkém období. Může vám pomoci při hledání a nalézání dalších cest životem. Je také možné i mlčet, nikdo vás nebude do ničeho nutit. Setkání bývají inspirována tématy, jako je vzpomínání na své blízké, smiřování se, odpouštění si nebo zastavení se. Schází se obvykle mezi 6 až 12 účastníky a setkání trvá 2 hodiny. Zveme obvykle po dvou měsících po ztrátě blízkého, ale je možné po domluvě výjimečně přijít i dříve.

Termíny konání

  • 13. října 2022 v čase 16:00 – 18:00
  • 15. prosince 2022 v čase 16:00 – 18:00

 

Vzpomínkové setkání

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 se uskuteční výroční setkání zaměstnanců a dobrovolníků s pozůstalými, jejichž blízké provázela Cesta domů. Setkáme se v čase 18:00 – 20:00, v kostele Českobratrské církve evangelické, Korunní 1440/60, Praha 2.

Jak se přihlásit?

Pokud se rozhodnete zúčastnit nejbližšího chystaného termínu, přihlaste se nejpozději na začátku týdne před jeho konáním na e-mailu podvecer@cestadomu.cz.

Těšíme se na setkání.

Důležité informace

Setkání „Podvečer“ se koná v prostorách Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4. Přijít můžete na kterékoliv z nich a podle potřeby opakovaně.

Oldřich Hanibal DiS.

psychosociální pracovník

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako terapeut nabízí rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Moderuje Podvečer – pravidelná setkání pro pozůstalé.

Adéla Howesová

Mgr. Adéla Howesová

psychosociální pracovnice

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice. Pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako psychoterapeutka nabízí rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby – doma nebo v konzultační místnosti Cesty domů, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Moderuje Podvečer – pravidelná setkání pro pozůstalé.