Podvečer


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Nabízíme pomoc a podporu lidem, kterým zemřel blízký člověk a kteří nechtějí být se svým smutkem sami, doléhá na ně prázdnota, beznaděj nebo únava. Pořádáme proto společná setkání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby. Sdílení zkušeností a pocitů je příležitostí vzájemně se obohatit a povzbudit k vykročení do dalšího života.


Setkání „Podvečer“

Na setkání můžete přijít poslouchat i vyprávět o tom, jak to bylo a jak to nyní je. Je to chvíle, kdy se můžete podělit o své příběhy s těmi, kteří prožívají podobnou zkušenost jako vy. Vzájemné sdílení s druhými může přinést úlevu a pomoc v tomto nelehkém období. Může vám pomoci při hledání a nalézání dalších cest životem. Je také možné i mlčet, nikdo vás nebude do ničeho nutit. Setkání bývají inspirována tématy, jako je vzpomínání na své blízké, smiřování se, odpouštění si nebo zastavení se. Schází se obvykle mezi 13 až 20 účastníky a setkání trvá 2 hodiny. Zveme obvykle po pěti měsících po ztrátě blízkého, ale je možné přijít i dříve. Je to na každém z vás.

Termíny konání

  • 11. dubna 2024 v čase 16:00 – 18:00
  • 9. května 2024 v čase 16:00 – 18:00
  • 6. června 2024 v čase 16:00 – 18:00
  • 11. července 2024 v čase 16:00 – 18:00
  • 8. srpna 2024 v čase 16:00 – 18:00
  • 12. září 2024 v čase 16:00 – 18:00

Jak se přihlásit?

Pokud se rozhodnete zúčastnit nejbližšího chystaného termínu, přihlaste se nejpozději na začátku týdne před jeho konáním na e-mailu podvecer@cestadomu.cz.

Těšíme se na setkání.

Důležité informace

Setkání „Podvečer“ se koná v prostorách Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, Praha 4. Přijít můžete na kterékoliv z nich a podle potřeby opakovaně.

Oldřich Hanibal DiS.

psychosociální pracovník

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice, pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako terapeut nabízí rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Moderuje Podvečer – pravidelná setkání pro pozůstalé.

Adéla Howesová

Mgr. Adéla Howesová

psychosociální pracovnice

Navštěvuje klienty v domácnostech, zastupuje Cestu domů při vysvětlování a uzavírání smlouvy o péči Domácího hospice. Pomáhá a doprovází v otázkách sociálních a jako psychoterapeutka nabízí rozhovor s nemocným, nebo s těmi, kdo nemocného doprovázejí. Je možné dohodnout si setkání podle potřeby – doma nebo v konzultační místnosti Cesty domů, ať už v čase ošetřování nemocného, nebo v období truchlení. Moderuje Podvečer – pravidelná setkání pro pozůstalé.