Potvrzení o daru

Potvrzení o daru vystavujeme automaticky všem dárcům na začátku roku
(zasíláme jej primárně elektronicky, což je pro daňové účely dostačující).

Pokud vás již máme v databázi a nedošlo ke změně ve vašich údajích,
není třeba tento formulář vyplňovat.

Potvrzení o daru je určeno pro
Osobní údaje
Korespondenční adresa
Údaje o společnosti
Korespondenční adresa
Kontaktní osoba
Údaje o platbě
Potvrzení vystavujeme automaticky všem dárcům na začátku následujícího roku, pokud si jej přejete vystavit ihned, prosím zaškrtněte.
Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci Cesta domů, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a statistiky.