Potvrzení o daru

Potvrzení o daru vystavujeme automaticky všem dárcům na začátku roku
(zasíláme jej primárně elektronicky, což je pro daňové účely dostačující).

Pokud vás již máme v databázi a nedošlo ke změně ve vašich údajích,
není třeba tento formulář vyplňovat.

Potvrzení o daru je určeno pro
Osobní údaje
Korespondenční adresa
Údaje o společnosti
Korespondenční adresa
Kontaktní osoba
Údaje o platbě
Potvrzení vystavujeme automaticky všem dárcům na začátku následujícího roku, pokud si jej přejete vystavit ihned, prosím zaškrtněte.
Zpracování osobních údajů
Souhlasím až do písemného odvolání se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách organizaci Cesta domů, za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a statistiky.