Změny ve správní radě Cesty domů

V květnu 2023 se částečně mění složení správní rady Cesty domů.

Ze správní rady odchází její předseda internista a geriatr MUDr. Zdeněk Kalvach. Ten Cestu domů provázel od jejího založení. Působil mj. jako lékař a později pohotovostní lékař domácího hospice, je také spoluautorem několika publikací a dokonce prvního letáku Cesty domů. Členem správní rady a záhy i jejím předsedou se stal v roce 2017, odchází tedy po více než šestiletém působení. Děkujeme za jeho práci a přínos Cestě domů.

Na pozici předsedy správní rady byl nově zvolen Ondřej Krása, Ph.D., který je jejím členem s přestávkou od roku 2013. V letech 2008–2012 pracoval v Cestě domů jako projektový manažer a později i jako člen vedení se zodpovědností za projekty, fundraising a zavádění IT systémů. V současnosti působí jako vedoucí Katedry filosofie a religionistiky na Univerzitě Pardubice.

Novým členem správní rady se stal MUDr. Michal Kouba, lékař lůžkového oddělení Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze a také externí lékař domácího hospice Cesta domů.

Všichni členové správní rady i zakladatelé Cesty domů jsou uvedeni na této stránce.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů