X. celostátní konference paliativní medicíny

V Praze se 5. a 6. října 2018 uskutečnila konference paliativní medicíny, na které byla Cesta domů silně zastoupena v publiku i mezi přednášejícími.

Zahájení X. celostátní konference paliativní medicíny - ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.

V pátek 5. a v sobotu 6. října v pražském Top Hotelu zazněly příspěvky z různých oblastí hospicové a paliativní péče. Věnovány byly organizačním formám paliativní péče, paliativnímu managementu nejčastějších symptomů, diskusi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také podpoře pozůstalých nebo právním dilematům. Kromě toho na konferenci vystoupili s vyzvanou přednáškou 2 zahraniční hosté. Důležitou součástí programu byly také interaktivní workshopy věnované komunikaci závažných zpráv v různých situacích. Jeden celý blok byl věnován kaplanské službě v rámci nemocniční paliativní péče.

Jak říká Ondřej Sláma, jeden ze zakladatelů Cesty domů a předseda pořádající České společnosti paliativní medicíny Jana Evangelisty Purkyně, "vždy nás těšilo, že konference je pro účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkáváte se svými kolegy a přáteli." Za Cestu domů to můžeme potvrdit. Řada kolegů i našich spolupracujících lékařů stála za řečnickým pultem a mnoho dalších tvořilo publikum. Malé ohlédnutí za cestodomovským zastoupením na konferenci najdete ve fotogalerii.

Příští celostátní konference paliativní medicíny se bude konat v Olomouci 18. - 19. 10. 2019.

Ohlédnutí za konferencí

Foto: Ahou PR

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů