Webinář: Úvod do problematiky sociální práce v paliativní a hospicové péči

Zveme vás na webinář zaměřený na oblast odborného poradenství, psychosociální podpory, předávání nabídky služeb klientům a spolupráci s různými poskytovateli paliativních služeb. Seminář v rozsahu 5 vyučovacích hodin je akreditován
MPSV (A2020/0653–SP/PC/VP).

Kdy?
19. 1. 2022 13:00

Cílem kurzu je vysvětlit princip a fungování domácího hospice a jeho zasazení do rámce sociálních a zdravotních služeb v České republice, dále ukázat možné formy spolupráce s nemocničními paliativními týmy a způsoby referování pacientů z lůžkových zařízení do specializované paliativní péče. Účastníci tak získají přehled o možnostech a nabídce služeb různých poskytovatelů paliativní péče a o způsobech efektivní koordinace zdravotní a sociální péče.

Termín: 19. 1. 2021, 13.00–17.00
Kapacita: 25 účastníků
Přednášející: Ing. Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice, Pavel Klimeš, vedoucí sestra mobilního hospice Cesta domů, a Mgr. Monika Vaníčková, sociální pracovnice
Cena: 600 Kč

Podmínky – stornopoplatky: Při omluvě v době 5 a více pracovních dní před konáním kurzu vracíme 100 % z ceny kurzu. Při omluvě 4–2 pracovní dny před konáním kurzu vracíme 50 % z ceny kurzu. Při omluvě méně než 2 pracovní dny před konáním kurzu registrační poplatek nevracíme. V případě, že za sebe najdete náhradníka, napište nám – platbu zaevidujeme na něj. V případě opravdu závažných důvodů neúčasti nám prosím napište (vzdelavani@cestadomu.cz) – posoudíme, jak budeme postupovat právě ve vašem případě.

Možnost přihlásit se na kurz byla ukončena.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů