Webinář Role etického poradce u perinatální ztráty

Zveme vás na webinář určený všem odborníkům, kteří se během své praxe setkávají s perinatální ztrátou.

Kdy?
20. 9. 2021 16:00

Webinář nabízí možnost zastavit se u tématu, jak může etický poradce poskytnout podporu rodinám při perinatální ztrátě. Webinářem pomocí praktických příkladů budou provázet MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. a JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, PhD.

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. je autorem knihy Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika (Galén, 2011). Pracuje na Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK v Praze, kde je vedoucím Centra pro aplikovanou etiku, a působí také jako akademický pracovník Katedry teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK v Praze.

JUDr. Barbora Steinlauf (Vráblová), MA, Ph.D. se dlouhodobě věnuje problematice paliativní péče z právního a etického pohledu. Etickými otázkami souvisejícími s perinatální ztrátou se zabývá ve své disertační práci v rámci doktorského studia bioetiky na 1. lékařské fakultě UK v Praze a ve výkonu advokacie se specializuje na medicínské právo. Je autorkou knihy o právu v paliativní medicíně připravované k publikaci nakladatelstvím Wolters Kluwer. V Cestě domů působí jako externí spolupracovník.

Termín: 20. 9. 2021, 16:00 –18:00
Cena: Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy je účast možná zdarma.

Na webinář je potřeba se přihlásit prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Cyklus přednášek o roli odborníků u perinatálních ztrát vznikl v roce 2020, kdy jsme v Cestě domů začali zkoumat, jak by mohl vypadat multidisciplinární tým u perinatální ztráty. Zajímalo nás, jakou roli mají jednotlivé profese u perinatální ztráty a jaké mají kompetence.

Začali jsme se vzdělávat interní přednáškou a na základě zájmu projeveného odbornou veřejností i s ohledem na současnou situaci omezující osobní setkání jsme otevřeli podobné akce i odborné veřejnosti v podobě webinářů, abychom dali možnost zapojit se do diskuse většímu množství odborníků.

Chceme tak společně hledat větší porozumění tomu, jak se mohou jednotlivé profese zapojit do péče o rodinu při perinatální ztrátě, jak na sebe jejich péče navazuje a jak spolu mohou spolupracovat.

Upozornění

Cesta domů na webinářích sdílí prostor k otevřené diskuzi odborníků s veřejností. Názory zde představené jsou osobními názory mluvčích a nevyjadřují stanovisko Cesty domů.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů