Výstava fotografií Vojtěcha Vlka v kavárně

Velkoformátové černobílé dokumentární i portrétní fotografie mapující spiritualitu a rituály napříč světovými náboženstvími.

Kdy?
3. 5. — 8. 6. 2017
Vojtěch Vlk: TranSpiRituals

Vojtěch Vlk se věnuje dokumentům či fotoesejům o lidech a komunitách mimo hlavní proud, kteří hledají duchovno, již od počátků své tvorby. V prvním ročníku studia UMPRUM dokumentoval práci sester boromejek ve svých rodných Moravských Budějovicích, později na stáži v Jeruzalémě vznikl soubor fotografií z Izraele a Palestiny. V Praze pak dokument „Capuccini“ ze života bratří kapucínů na pražské Loretě či kniha fotografií z premonstrátského kláštera v Innsbrucku. V nedávných letech podnikl několik cest za křesťanskými velikonočními rituály na Filipíny, do Mexika a do španělské Andalusie, z nichž přivezl sérii působivých záběrů. Ty ještě doplňují fotografie ze života a portréty „svatých mužů“ Sádhuú z indického Váránasí.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Kant vydal knihu, která nese stejný název jako výstava – TranSpiRituals. Úvodního slova se v ní ujal teoretik fotografie Josef Moucha, který autorovu snahu shrnuje takto: „Vojtěch Vlk skládající dohromady pestrou mozaiku religiozity se při svém poutnictví ptá, čím se různé konfese liší. Prostřednictvím volné tvorby pak nehledá nic menšího než podstatu lidství. (…) V zásadě tedy běží o svědectví, kam až je člověk ve snaze o transcendenci připraven zajít.“

Více informací o projektu

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů