Vyjádření k připravovanému návrhu zákona o eutanazii

Cesta domů se připojuje ke společnému prohlášení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, České společnosti hospicové péče ČLS JEP, Fóra mobilních hospiců a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče k vyjádření poslankyně Věry Procházkové v souvislosti s jejím připravovaným návrhem zákona o eutanazii a asistované sebevraždě.

Společné prohlášení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, České společnosti hospicové péče ČLS JEP Fóra mobilních hospiců a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče k vyjádření poslankyně Věry Procházkové

Poslankyně Věra Procházková (ANO 2011) v kontextu svého připravovaného návrhu zákona o eutanazii a asistované sebevraždě poskytla rozhovor pro Aktuálně.cz, který vyšel online dne 19. 5. 2019. V tomto rozhovoru na otázku redaktora Radka Dragouna „Jak by samotná eutanazie měla vypadat?“ uvedla následující odpověď: „Podle mě je nejlepší, když probíhá v mobilním hospici, to jest doma. Měli by u toho být pracovníci mobilního hospicu, kteří samozřejmě mají jiný postoj než lékaři v nemocnicích, kteří zachraňují životy. Navíc tím, že by se to odehrávalo doma, případně v kamenném hospicu, tak by to nemocnici odsunulo stranou, protože tam se má léčit. Například v Lucembursku se to ale odehrává v nemocnici. To je ještě na zvážení. Myslím si, že diskuse na toto téma bude ještě velká.“

Tuto argumentaci považujeme jako zástupci lékařské odbornosti paliativní medicíny, hospicové péče a zástupci mobilních hospiců za nepřijatelnou, protože vychází z nepochopení role paliativní medicíny a kamenných i mobilních hospiců.

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy je jejich nevyléčitelná nemoc v pokročilém nebo terminálním stádiu. V hospicích život pacientů ani nezkracujeme, ale ani neprotahujeme, tj. zásadně odmítáme provádět eutanazii, ale zároveň odmítáme i „marnou léčbu“, která jen neefektivně protahuje utrpení nemocného. Tišení bolesti, mírnění tělesného a duševního utrpení a zachování důstojnosti pacienta nejsou o nic méně léčbou než je léčba kurativní. Paliativní péče je proto vhodným doplněním léčby, jejímž hlavním cílem je ovlivnit pacientovo základní onemocnění. Paliativní a kurativní léčba mohou být poskytovány současně. Všem lékařům jde především o pacientův život v přijatelné kvalitě a je jedno, jestli lékař působí v nemocnici, ambulanci nebo kamenném či mobilním hospici.

Základní funkcí hospiců je poskytovat takovou péči, aby pacient, který si to přeje, mohl dožít v domácím prostředí (mobilní hospic), případně obklopen svými blízkými v kamenném hospici. Jde o profesionální, odbornou a komplexní péči o pacienta a jeho rodinu, kterou zajišťuje multidisciplinární tým. Tým se skládá z vysoce kvalifikovaných lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních a dobrovolníků a pacientovi a jeho rodině poskytuje péči 24 hodin 7 dní v týdnů. Všem těmto pracovníkům hospiců jde především o kvalitu a důstojnost života pacienta s těžkou nemocí až po přirozenou smrt.

Úvaha, že by hospice měly být vykonavateli eutanazie, protože v hospicích se narozdíl od nemocnic „neléčí“, je v příkrém rozporu se základním smyslem paliativní péče.

Dne 24. 5. 2019

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D
Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

MUDr. Ilona Burdová
Česká společnost hospicové péče České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Mgr. Monika Marková
Fórum mobilních hospiců

PhDr. et Mgr. Robert Huneš
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Odkaz na dokument na webu Fóra mobilních hospiců.

Aktualizace 3. června 2019
K prohlášení se připojily i obě asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Více v dokumentu.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů