Uzavřeli jsme smlouvy s pojišťovnami

Cesta domů je od září 2018 smluvním poskytovatelem domácí paliativní péče pro všechny zdravotní pojišťovny v České republice. To nám umožňuje na část našich komplexních služeb čerpat úhradu ze zdravotního pojištění.

Mobilní specializovaná paliativní péče jako nedílná součást hospicové služby však kromě zdravotní složky zahrnuje i péči o sociální, psychické a spirituální potřeby umírajících a jejich blízkých. Nabízí rovněž podporu blízkým při úmrtí a také v období po úmrtí nemocného. Proto se o tyto pacienty a rodiny starají multidisciplinární týmy. Náklady na zdravotní péči o jednoho pacienta domácího hospice Cesta domů na jeden den v roce 2018 byly 2 500 Kč.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je od roku 2018 hrazena část zdravotních služeb v rámci odbornosti domácí paliativní péče (odb. 926) smluvními zdravotními pojišťovnami jednotlivých domácích hospiců. Úhrada ze zdravotního pojištění dosahuje 1152 Kč v případě méně symptomově náročného a 1463 Kč u složitějšího pacienta. O zařazení pacienta do úhrady z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje vždy lékař na základě splnění indikačních kritérií v souladu s podmínkami danými platnou legislativou (Vyhláška 353/2017 Sb., Vyhláška 354/2017 Sb.).

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění tak nepokrývá veškeré náklady multidisciplinárních týmů a indikováni nemusejí být všichni pacienti. Tato forma péče proto i nadále zůstává závislá na dalších příjmech – z dotací, darů od individuálních i firemních dárců a z grantů.

Úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění je od letoška možné čerpat i na ambulantní návštěvu paliativního lékaře. Cesta domů je od září 2018 smluvním poskytovatelem ambulance paliativní a podpůrné péče 4 pojišťoven (České průmyslové zdravotní pojišťovny, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovny Škoda a Revírní bratrské pokladny). Pro ostatní zdravotní pojišťovny je ambulance bezesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb. O uzavření smluvních vztahů s dalšími zdravotními pojišťovnami na úhradu výkonů ambulance se snažíme.

Máme velikou radost, že se po letech vyjednávání a pilotního testování povedlo zařadit mobilní specializovanou paliativní péči do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění a považujeme to za obrovský krok směrem k jejímu přijetí jako standardní součásti systému zdravotních služeb v České republice. Není to však krok poslední, jež je třeba učinit ke zvýšení dostupnosti této péče lidem, kteří ji potřebují. Cesta domů se bude i nadále snažit svým působením k rozšíření přístupnosti paliativní péče přispívat.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů