Úvod do problematiky sociální práce v paliativní a hospicové péči (online)

Zveme na kurz zaměřený na oblast odborného poradenství, psychosociální podpory, předávání nabídky služeb klientům a spolupráci s různými poskytovateli paliativních služeb. Online seminář v rozsahu 5 vyučovacích hodin je akreditován MPSV (A2020/0653-SP/PC/VP).

Kdy?
15. 4. 2021 13:00

Cílem kurzu je vysvětlit princip a fungování domácího hospice a jeho zasazení do rámce sociálních a zdravotních služeb v České republice, dále ukázat možné formy spolupráce s nemocničními paliativními týmy a způsoby referování pacientů z lůžkových zařízení do specializované paliativní péče. Účastníci tak získají přehled o možnostech a nabídce služeb různých poskytovatelů paliativní péče a o způsobech efektivní koordinace zdravotní a sociální péče.

Termín: 15. 4. 2021, 13.00–17.00

Kapacita: 25 účastníků

Přednášejí Ing. Jindřiška Prokopová, psychosociální pracovnice, Pavel Klimeš, vedoucí sestra mobilního hospice Cesta domů, a Mgr. Tereza Lepešková, sociální pracovnice, vedoucí internetové poradny a lektorka dobrovolnického výcviku.

Cena: 600 Kč

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů