Systémové hodnocení kvality hospicové péče

Cesta domů se zapojila do projektu vytváření standardizované metodiky hodnocení kvality hospicové péče, který vede Centrum paliativní péče.

Naší snahou je poskytovat co nejlepší péči klientům a jejich rodinám. Důležitou součástí této snahy je také zjišťovat, nakolik se nám daří naše cíle naplňovat. Zpětnou vazbu k našim službám čerpáme z osobních kontaktů s klienty a jejich pečujícími a z vlastního jednoduchého dotazníku. Obecně však hospice v České republice dosud nedisponují systémovým nástrojem pro měření efektu a kvality své péče. Záměrem projektu, který vede Centrum paliativní péče, je takový standardizovaný nástroj připravit, otestovat a nastavit jeho použití v praxi.

Cesta domů je jedním ze čtyř hospiců zapojených do tohoto projektu a do pilotní fáze testování navržené metodiky. To probíhá v roce 2020. Pozůstalým po těch, kdo zemřeli v péči některého ze zapojených hospiců, bude s odstupem 6 měsíců od úmrtí jejich blízkého rozeslán komplexní dotazník zkoumající jejich zkušenosti s hospicovou péčí. Po ověření metodiky hodnocení a vyladění tohoto dotazníku na základě pilotního testování se předpokládá jeho rozšíření mezi další organizace.

Data sebraná pomocí dotazníku budou zapojeným institucím sloužit nejen jako užitečná zpětná vazba o poskytovaných službách a péči, ale mohla by být využívána i ke komunikaci s partnery, s institucemi či s veřejností. Výstupy systémového hodnocení kvality hospicové a paliativní péče by také mohly podpořit celkové zvyšování kvality služeb v oblasti paliativní péče a integraci hospicové a paliativní péče do zdravotního systému v České republice.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů