Smyslem naší práce je kvalitu života v jeho závěru zvyšovat, nikoli jej zkracovat

Cesta domů se distancuje od prohlášení, které zaznělo v článku iDnes.cz ze dne 25. 3. 2023.

Cesta domů poskytuje odbornou péči a podporu umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým.

Fórum mobilních hospiců, sdružující většinu mobilních hospiců v České republice včetně Cesty domů, se důrazně ohrazuje proti článku na iDnes.cz ze sobotního rána 25. 3. 2023 a požaduje uveřejnění opravy.

Článek je plný lží a polopravd a výrazně tím poškozuje obraz mobilních hospiců v očích veřejnosti. říká Monika Marková, předsedkyně představenstva Fóra a ředitelka Hospice sv. Štěpána

Ředitelka Cesty domů Mgr. Ruth Šormová i primářka Domácího hospice Cesta domů MUDr. Katarína Vlčková se k vyjádření připojují a za Cestu domů se důrazně vyhrazují vůči zmíněnému článku. Společně uvádějí na pravou míru sdělení uvedená v článku:

  1. Opioidy, včetně morfinu, se v paliativní péči používají ke zmírnění utrpení v důsledku závažných symptomů pokročilého nevyléčitelného onemocnění. Morfin je velmi efektivní nástroj léčby středně silné a silné nádorové bolesti a těžké, jinak neovlivnitelné dušnosti. Při správné indikaci a adekvátním dávkování morfin ani jiné opioidy nezkracují délku života. Morfin ani jiná léčiva nejsou nikdy pacientům podávána s úmyslem ukončit či zkrátit jejich život. Naopak, cílem hospicové péče je pacientům ulevit tak, aby měli možnost se věnovat tomu, co je pro ně osobně v závěru života důležité. Obvinění, že v hospicích tajně lékaři aplikují nadměrné dávky morfinu s cílem usmrtit pacienty z důvodu obav, že jim pojišťovna neuhradí péči o pacienta déle než 30 dní, je naprosto nepřípustné a poškozuje nejen domácí hospice, ale také pacienty a jejich blízké ztrátou důvěry v domácí hospicovou péči. Lékaři v hospicích maximálně ctí hodnotu života svých pacientů, a to v kterékoliv jeho fázi. Veškeré své odborné i lidské úsilí věnují tomu, aby svým pacientům ulevili od utrpení. To se ve většině případů daří mimo jiné právě díky dobrým znalostem správného využití opioidů.

  2. Úhrada mobilní specializované paliativní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění nepokrývá veškeré náklady hospice na péči o pacienta, proto odborné společnosti s pojišťovnami nadále o úhradách jednají. Informace uvedené ve výše jmenovaném článku jsou vytržené z kontextu a jejich interpretace vyvolává u laické veřejnosti zcela zbytečnou paniku a nedůvěru. Hospicová péče stojí na zdravotně sociálním pomezí a ani ve vyspělých zemích není financovaná jen ze zdravotního pojištění či z veřejných zdrojů. Financování domácích hospiců je ve všech zemích multizdrojové a část úhrady stojí na soukromém, firemním, či nadačním dárcovství. Odborné společnosti a poskytovatelé domácí hospicové péči neustále komunikují a vyjednávají se zdravotními pojišťovnami s cílem zvyšovat podíl úhrady péče v domácím prostředí ze zdravotního pojištění.

  3. Lhůta třiceti dnů, kdy je domácí hospicová péče hrazená ze zdravotního pojištění, není lhůtou, do kdy má pacient zemřít. 30 dnů je doba, kterou zaplatí pojišťovna za péči v domácím hospici na jednoho svého pojištěnce. Ale je počítána z průměru dní péče o všechny své pojištěnce v daném hospici za jeden rok. Když je jeden pacient dané pojišťovny v péči hospice 5 dní, druhý může být v péči hospice 55 dní. V naprosté většině pacientů je tato lhůta dostačující. Odhad časové prognózy není kritériem k přijetí do domácí hospicové péče ani k jeho propuštění z péče domácího hospice. Indikaci k domácí hospicové péči určuje lékař na základě aktuálního zdravotního stavu nemocného, tedy dle tíže symptomů, které nemocného trápí. Do péče domácího hospice přijímáme pacienty, jejichž stav je nestabilní a vyžaduje dostupnost specialisty v oboru paliativní medicína po dobu 24h/7dní v týdnu anebo jsou potíže pacienta natolik komplexní, že vyžadují péči multidisciplinárního týmu. Tedy dostupnost lékaře, sestry, sociálního pracovníka, psychoterapeuta, psychologa, duchovního či dobrovolníky.

  4. Domácí hospic Cesta domů nepropouští z péče pacienty z důvodu překročení doby třiceti dnů života od přijetí do domácího hospice ani jim neupírá péči, ze které profitují.

  5. Lékaři ani zdravotní sestry domácího hospice Cesta domů v žádném případě nezkracují ani neukončují život svých pacientů. Jsou jim podporou a poskytují jim úlevu do poslední chvíle jejich života. Jejich života si váží a pečují o ně s maximálním respektem a profesním i osobním nasazením.

Podrobnější informace o mechanismu úhrad z veřejného zdravotního pojištění najdete na této stránce. Informace o službách Domácího hospice Cesta domů si můžete přečíst zde.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů