Rok 2018 v Cestě domů

Uplynulý rok byl bohatý na důležité události. Začala platit nová úhradová vyhláška pro zdravotní pojišťovny, otevřeli jsme novou službu ambulance paliativní a podpůrné péče, od září máme novou ředitelku... a mnoho dalšího.

Ohlédnutí za rokem 2018 Cesta domů

Na začátku ledna, po více než patnácti letech snažení, jednání a ověřování, vstoupila v platnost přelomová vyhláška obsahující nástroj pro úhradu tzv. mobilní specializované paliativní péče, tedy pro úhradu zdravotní složky komplexní hospicové služby. Cesta domů uzavřela na tento výkon smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice, přesto je pro úhradu indikována pouze část pacientů našeho domácího hospice. Neustáváme tedy ve snahách o získávání dalších finančních zdrojů pro pokrytí naší činnosti a dárců podporujících aktivity Cesty domů.

Na jaře jsme otevřeli novou službu, ambulanci paliativní a podpůrné péče. Jedná se o návštěvní službu lékaře v domácím prostředí pacienta, který provede rozvahu možných paliativních postupů v souvislosti s pokročilým onemocněním a pomůže nastavit medikaci. Mnoha pacientům a jejich pečujícím taková návštěva dodá jistotu do dalších dní a týdnů. V domácím hospici jsme se v minulém roce postarali o 325 pacientů, z toho o 11 dětí. Průměrně jsme o ně pečovali 20 dní, v mediánu 11 dní. Nárůst počtu pacientů oproti předcházejícímu roku přičítáme zejména tomu, že dokážeme na podané žádosti o přijetí reagovat v kratším čase. Nadále platí, že pokrytí České republiky službami mobilních hospiců není dostatečné. Cesta domů se to snaží měnit hledáním způsobů ke zvyšování vlastní kapacity, ačkoli obecný nedostatek zdravotních sester je významným limitem. Snažíme se proto působit také na systémové a společenské změny, aby se podmínky pro poskytování těchto služeb zlepšily a paliativní péče byla pro pacienty dosažitelnější.

V září se na ředitelské židli Cesty domů vystřídali Marek Uhlíř s Ruth Šormovou, která své místo záhy zaujala pevně a zároveň vstřícně. Na podzim jsme k oslavě Světového dne hospiců uspořádali hojně navštívený koncert Barbory Polákové a zapojili jsme se do úspěšné papučové kampaně zaměřené na zviditelnění možnosti pečovat o umírající v domácím prostředí. V listopadu jsme uspořádali již osmou úspěšnou aukci uměleckých děl, jejíž výtěžek je významným příspěvkem do rozpočtu Cesty domů. Celý rok jsme vydávali knihy a další publikace, před Vánoci dokonce náš první román z hospicového prostředí. Velké úsilí věnujeme vzdělávání a sdílení našich znalostí a zkušeností – ať již nabídkou stáží a přednášení, tak ve formě provozování informačního portálu Umírání.cz a osvětové činnosti.

Právě začínající rok 2019 se zatím jeví jako ještě bohatší na velké události než ten minulý... tak nám držte palce!

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů