Paliativní péče v rezidenčních službách

Zveme na online webinář pro sociální pracovníky, pečovatelky a další pracovníky v přímé péči v domovech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou, domovech se zvláštním režimem a jim podobných zařízeních.

Kdy?
1. 6. 2020 15:30

Kurz je zaměřen na základy paliativní péče, mezi tématy jsou formy paliativní péče, potřeby umírajících, rodin a profesionálů, obavy ze smrti a umírání, zásady sebepéče pečujících, dříve vyslovené přání i rady, co dělat nebo naopak nedělat u lůžka umírajícího.

Přednáší Mgr. Tereza Lepešková, sociální pracovnice, vedoucí internetové poradny a lektorka dobrovolnického výcviku Cesty domů.

Termín: 1. 6. 2020 15.30–17.30

Kurz proběhne v online podobě a je třeba se na něj přihlásit. Účast zdarma.

Registrace byly ukončeny.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů