Ocenění z Konference paliativní medicíny

V říjnu se v Olomouci konala 11. celostátní konference paliativní medicíny. Pavel Klimeš, vedoucí v Cestě domů tým sester, na ní převzal od pořádající České společnosti paliativní medicíny ocenění Za příkladnou praxi.

Bohaté zastoupení Cesty domů na Konferenci paliativní medicíny 2019 v Olomouci a Cena za příkladnou praxi pro Pavla Klimeše.

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.

I letos jsme se konference za Cestu domů účastnili ve velkém počtu, v roli posluchačů i přednášejících. Příspěvky se věnovaly novinkám v paliativní léčbě nejčastějších symptomů, diskuzi klinických kazuistik, specifikům paliativního ošetřovatelství, ale také podpoře pozůstalých nebo etickým a právním dilematům. Na konferenci vystoupilo několik zahraničních hostů. Významná část programu byla věnovaná rozvoji paliativní péče v nemocnicích.

Pavlu Klimešovi gratulujeme a děkujeme za jeho skvělou práci.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů