Obejmi svou smrtelnost: Beseda s Irenou Závadovou a Markem Orko Váchou ve Skautském institutu

Kam až může dojít medicína v zájmu zachování a prodloužení lidského života?

Kdy?
5. 12. 2022 19:00
  • Jaká je role lékaře a pacienta v procesu rozhodování o péči?
  • Jak nové poznatky v medicíně a moderní technologie ovlivňují péči o pacienta v závěru života?
  • Co je dobré „stihnout“ před smrtí a jak je důležité mít sepsané dříve vyslovené přání?
  • A jak to vlastně vypadá, když člověk umírá?

Zveme na diskusi s primářkou domácího hospice Cesta domů MUDr. Irenou Závadovou a přírodovědcem, teologem, pedagogem, skautem a přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Mgr. et Mgr. Markem Orko Váchou, PhD. Moderovat debatu bude Mgr. Lukáš Rumlena, senior konzultant a ředitel vývoje Centra dohody.

Diskuse je určena studentům humanitních a medicínských oborů, sociální práce a teologie i každému se zájmem o téma.

Místo konání: Skautský institut na Staromáku, sál Studio, Staroměstské náměstí 1/4, Praha 1.
Termín: pondělí 5. 12. 2022 od 19 hodin

Akce je poslední ze série seminářů a workshopů pro veřejnost pořádaných Cestou domů v návaznosti na nové i starší publikace. Koná se ve spolupráci se Skautským institutem a s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy.

Debata Obejmi svou smrtelnost: Irena Závadová a Marek Orko Vácha 5. 12. 2022 ve Skautském institutu

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů