Novinky z knihovny: Samota a lékař na obrazovce

Francouzský katolický kněz Guy Gilbert se celý život věnoval práci s problémovými mladými lidmi. Ve své knize „Samota“ se věnuje fenoménu samoty, jak ho pozoroval u lidí i jak ho sám zažíval. Publikace „Teleošetřovatelství“ se zase věnuje aspektům proměny péče o pacienty v éře pandemie koronaviru s rozvojem informačních technologií.

Knihovna Cesty domů

Samota / GUY GILBERT ; z francouzského originálu La solitude přeložila JAROSLAVA FEJKOVÁ. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2022. DD04974SA
Guy Gilbert se celý život zabýval výchovou delikventní mládeže. V této útlé knížce se zamýšlí nad fenoménem samoty v jeho různých podobách. Kromě fyzické izolace se zabývá také samotou po rozvodu, po úmrtí někoho blízkého, problematice sebevraždy nebo eutanazie. Z vlastní zkušenosti podává také svědectví o samotě katolických kněží. V druhé části knihy pak předkládá možnosti, jak se samotou pracovat, přičemž se na ni dívá právě očima kněze.

Umíráme každý den : pouť potulného mnicha bardy žití a umírání / YONGEY MINGYUR RINPOČHE a HELEN TWORKOV ; přeložil ALEXANDR NEUMAN. -- V Praze : DharmaGaia, 2022. DD04976UM
Představený tibetského kláštera Yongey Mingyur Rinpočhe se rozhodl opustit pohodlí kláštera a po vzoru Gautama Buddhy se stal potulným mnichem. Své zážitky pak spojuje se zamyšleními o smrti a utrpení – na své pouti těžce onemocněl, jakožto žebrák byl odkázán na pomoc neznámých dobrodinců.

Teleošetřovatelství / ZUZANA SLEZÁKOVÁ, JARMILA KRISTOVÁ, ZUZANA BACHRATÁ. -- 1. vydání. -- Praha : Grada, 2022. OX04979TE
S rozvojem informačních technologií se nabízí také otázka, jak je lze využít v lékařské péči či ošetřovatelství, tuto otázku zvláště otevřela také pandemie koronaviru. Autorky v útlé knížce nastiňují možnosti teleošetřovatelství i využití elektronických systémů ve zdravotnictví zejména s důrazem na zvyšování kvality ošetřovatelské péče. Zprostředkovávají též zkušenosti s teleošetřovatelstvím na Slovensku i jinde v zahraničí.

Děkujeme, že my : příběh o léčení, loučení a smíření / KRISTÝNA KUDELOVÁ ; ilustrace ŠÁRKA ZAVÁZALOVÁ. -- Vydání první. -- Praha : Kristýna Kudelová, 2020. ZZ04982DĚ PED ; ZZ04983DĚ PED
Knížka o malé Jůlince, její rakovině, jejích rodičích, smrti, smutku i vděčnosti za Jůlinku. Kristýniny zkušenosti s nemocí mohou být nápomocné rodičům v podobné situaci, ale také lidem potýkajícím se s těžkou nemocí nebo ztrátou blízké osoby.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů