Nová učebnice paliativní medicíny nabízí praktické návody

„Málokdy se povede autorům odborné publikace kniha, jejíž téměř každá stránka je využitelná v praxi,“ vyzdvihuje lékařka Irena Závadová publikaci, kterou pro nakladatelství Cesta domů přeložila z angličtiny.

Autoři jednotlivých kapitol Paliativní medicíny pro nemocniční lékaře předkládají kazuistiky typické pro nemocniční prostředí. S využitím příběhů pacientů a jejich blízkých popisují jak obvyklý přístup k péči, tak alternativní, paliativně zaměřený přístup.

Kniha cílí na lékaře, kteří se dostávají do kontaktu s vážně nemocnými a jejich blízkými, kde potřeba dobré komunikace vystupuje obzvláště do popředí. Učebnice mi ale přijde využitelná všude. Komunikační dovednosti, které jsou základem vztahu lékař–pacient (rodina), lze využít ve všech oborech a bez ohledu na to, co zrovna nemocného trápí. MUDr. Irena Závadová, autorka překladu

Učebnice odpovídá reáliím USA a je opatřena poznámkami překladatele, které uvádějí situace do kontextu českého prostředí (dostupnost některých léků a jejich možné náhrady nebo poznámky týkající se právního pozadí). „Z knihy vyznívá velká míra partnerství ve vztahu lékařů a pacientů, resp. jejich nejbližších. To je jistě přínos a je mimo jiné dán i socio-kulturním pozadím amerického zdravotnictví,“ říká Irena Závadová. Sami editoři knihy Kate Aberger a David Wang charakterizují v úvodu knihy vztah mezi lékařem a pacientem jako posvátný.

Publikaci je možno koupit v dobročinných obchodech Cesty domů nebo v eshopu

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů