Květnové novinky z knihovny: Irvin Yalom završuje své celoživotní dílo vlastním příběhem

Irvin Yalom, proslulý americký terapeut a autor celé řady publikací přichází se svou zřejmě poslední knihou „O smrti a životě“. Psal ji se svou umírající manželkou, po její smrti dal knize formu deníku stárnoucího muže, který se potýká se ztrátou a reflektuje blížící se vlastní smrt. Spolu s titulem „Únava ze soucitu: jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích“ nám ji do naší knihovny věnovalo nakladatelství Portál. Děkujeme za ně.

Knihovna Cesta domů

O smrti a životě / IRVIN D. YALOM a MARILYN YALOM ; z anglického originálu Matter of death and life přeložila LINDA BARTOŠKOVÁ. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2022. -- 214 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. BB04955YA, BB04959YA
Kniha O smrti a životě přináší pohled Irvina Yaloma na život, smrt a truchlení z jiného pohledu, než byl on i jeho čtenáři doposud zvyklí. Na knize spolupracoval se svou manželkou v době její těžké nemoci a umírání. Po manželčině smrti přechází kniha v deník vyrovnávání se se ztrátou milované ženy, ale také s vlastním stářím a perspektivou brzké smrti. Autor s jistým údivem sleduje, jak se proměňuje perspektiva problémů, které řešil jako terapeut: „Kdybych chodil k sobě na terapii, řekl bych, že Irv Yalom trpí vážnou depresí. Je zpomalený, otupělý, většinu času si zoufá, hubne […] Takže toto je moje objektivní pozorování vlastní osoby.“ Svůj prožitek vdovce pak Yalom sdílí s čtenářem, přičemž zde mluví jak z pozice zarmouceného starého muže, tak z pozice terapeuta, který se v závěru života setkal s obtížemi, které dříve léčil: „Vidím teď svoji pacientku Irene jinýma očima. Jako by to bylo včera, vybavuje se mi toho tolik z našeho setkávání, zvlášť její poznámky o tom, jak mi ten můj teplý, pohodlný, šťastný život brání, abych plně pochopil zkázu z tolika ztrát, které ji postihly. Teď beru její slova s vážností.“

Únava ze soucitu : jak předcházet vyčerpání v pomáhajících profesích / ANGELIKA ROHWETTER ; z německého originálu Wege aus der Mitgefühlsmüdigkeit přeložila KATEŘINA PREŠLOVÁ. -- Vydání první. -- Praha : Portál, 2022. -- 167 stran : ilustrace ; 23 cm. PX04960ÚN
Únava ze soucitu je vedle syndromu vyhoření, depresí nebo sekundární traumatizace další obtíží, která může postihovat lidi zaměstnané v pomáhajících profesích. Autorka na základě vlastních terapeutických zkušeností přináší vymezení únavy ze soucitu v opozici k ostatním příbuzným obtížím. Čtenáři nabízí návod na rozpoznání únavy ze soucitu a předkládá možnosti autoterapie ve formě různých cvičení podepřených kazuistikami. Nastiňuje též využití některých cvičení pro práci s klienty. Velkým přínosem navrhovaných cvičení a řešení je, že jsou nenáročná a lze je praktikovat i na pracovišti či v krátkých časových úsecích během všedního dne (např. dechová cvičení, prožívání „malých všedních radostí“ atd.)

Děkujeme za první dvě publikace Portálu

Manažerská etika ve zdravotnické praxi / IVETA ONDRIOVÁ, TERÉZIA FERTAĽOVÁ. -- 1. vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2021. -- 98 stran : ilustrace ; 24 cm. MX04927MA
Kniha se snaží zachytit současné aspekty manažerské etiky. Protože je ovšem psaná jako učební pomůcka, působí spíš přehledovým dojmem. Věnuje se rozličným etickým aspektům manažerské praxe, například problematice šikany, motivace a hodnocení, firemní kultury či reklamy a marketingu. Kniha může posloužit zaměstnancům na manažerských pozicích jednak jako zdroj inspirace například pro vytváření etických kodexů, zároveň také jako odrazový můstek pro další studium.

Zásvětí na cestě k proměně : od mýtů až po soudobý román / EVA MARKVARTOVÁ. -- Vydání první. -- Praha : Malvern, 2021. -- 230 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm. VV04929ZÁ
Gilgameš i kníže Sternenhoch, myš Šupito i Dante Alighieri se setkávají se zásvětím. Právě zásvětí v literatuře je hlavním bodem zájmu autorky Evy Markvartové. V první části vybírá různé podoby zásvětí od starověku po současnost, aby z nich v druhé části abstrahovala jednotlivé aspekty – život v zásvětí, různé podoby zásvětí či různé možnosti cestování tam. Autorka na základě analyzovaných děl představuje zásvětí nejen jako prostor, ale i jako rozměr lidského vědomí, který umožňuje postavám porozumět svému pozemskému životu. Zajímavým momentem je, že se autorka věnuje také současné dětské literatuře.

O smyslu života : v každé krizi se skrývá příležitost / VIKTOR E. FRANKL ; překlad GABRIELA THÖNDLOVÁ. -- První vydání. -- Praha : Grada, 2022. -- 119 stran ; 21 cm. PX04956OS
Kniha O smyslu života obsahuje tři Franklovy přednášky (O smyslu a hodnotě života I a II a Křížový pokus), které přednesl na jaře 1946 a které patří ke klasické psychologické literatuře.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů