Cesta domů oslaví 20 let

Cesta domů si bude během roku 2021 připomínat cesty, které ušla a které také často pomáhala měnit během 20 let svého působení.

S cílem pomoci zlepšit péči o umírající lidi v naší zemi založilo na jaře 2001 několik přátel (lékařka Marie Goldmannová, zdravotní sestra Alžběta Mišoňová (Marková), malířka Martina Špinková, psycholog Petr Goldmann, ošetřovatel Marek Šťastný a lékař a filozof Štěpán Špinka) Hospicové občanské sdružení Cesta domů. Organizace zakoupila skládací polohovací postel a několik dalších pomůcek, které začala půjčovat do domácností, kde se pečovalo o umírajícího člena rodiny, a vytiskla letáky s radami a doporučeními týkajícími se péče o terminálně nemocné. V roce 2002 vznikla Poradna domácí hospicové péče a od ledna 2003 fungoval Domácí hospic. Následovalo zřízení knihovny a informačního portálu pro nemocné, pečující a pozůstalé Umírání.cz.

Tak se stalo, že skupina přátel a známých, kteří se sešli v březnu 2001 na neformální schůzce v obývacím pokoji nad konvicí s čajem, se odhodlala udělat kroky, které by pomohly lepší péči o umírající lidi v naší zemi. Začátky byly klopotné, ale i veselé a zázračné zároveň. Sborník k 10. výročí vzniku Cesty domů

V lednu 2015 došlo ke změně právní subjektivity a jména, Cesta domů je zapsaným ústavem (Cesta domů, z.ú.). Po několika působištích se organizace na jaře 2019 přestěhovala do nové budovy v Praze 4 – Michli, kde mohla k stávajícím službám přidat Ambulanci paliativní a podpůrné péče, oddělení Pobytových odlehčovacích služeb a Vzdělávací centrum s nabídkou kurzů pro odborníky i pro širokou veřejnost.

Příběhy z cest Cesty domů budeme nabízet v průběhu roku. Pokud vás zajímá postupný vývoj Cesty domů, nahlédněte do výročních zpráv nebo do Sborníku k 10. výročí vzniku Cesty domů.

Autorkou původního loga Cesty domů je akad. mal. Martina Špinková.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů a Vzdělávacích newsletterů